Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 6.11.2023 päättänyt:

  • Valtuuttaa Sääksen avaamaan CIA TuKYn haun.
  • Valtuuttaa Korpijaakon avaamaan Edunvalvontajaoston haun.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
  • Perustaa Turun KY:n 75. vuosijuhlia varten vuosijuhlatoimikunnan ja valita toimikuntaan Sofia Isolaurin, Suvi Ahosen, Elle Luukkalan ja Roosa Toivasen.
  • Avata myyntipäällikön haun.
  • Hyväksyä COREn virkistäytymisbudjetin.

Ilmoitusasiat:

  • Tutorsitsit (Korpijaakko)
  • Jaostoständeily 1.11. (Isolauri, Koski)
  • Laajennetun johtoryhmän kokous (Isolauri, Karlstedt)

Lisäksi keskusteltiin Profean tilanteesta ja International Forum Conferencesta.

Turussa 6.11.2023

Sihteeri

Elle Luukkala