Toimintaohjeet kurssin YH003002 Osallistuminen yliopistoyhteisössä, järjestötoiminta 1–3 op opintopisteiden hakemisen osalta on nyt varmistunut.

Voit halutessasi hakea opintopisteitä kurssikuvauksen mukaisesta luottamustehtävästä opintotoimistolta tehtävän päättymisen jälkeen taannehtivasti vuoden 2013 luottamustehtävistä asti, eli korkeintaan viiden vuoden takaa.

Hakemus on kaksiosainen sisältäen sekä 1) todistuksen luottamustehtävästä että 2) kurssikokonaisuutta varten luodun hakulomakkeen täytön.

1) Todistuksen luottamustehtävästä löytyy tulostettuna TuKYn toimistolta. Voit tulla täyttämään toimistolle todistuksen: toimistolta löytyy valmiiksi tulostettuja todistuspohjia. Puheenjohtajat allekirjoittaa todistukset mahdollisimman nopeasti. Täytetyn todistuksen voi jättää sille osoitetulle paikalle toimistolle, josta ne allekirjoitetaan.

2) Kurssikokonaisuutta varten luotu hakulomake löytyy kurssin sivulta NettiOpsusta (https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?rid=30613&idx=4&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2017) bit.ly-linkkinä. Hakija vastaa itse hakulomakkeen täyttämisestä ja allekirjoittamisesta.

Hakulomake ja todistus luottamustehtävästä toimitetaan opintotoimistolle (oven edessä olevaan postilaatikkoon, toimistolle sisälle tai opintotoimistolle sähköpostitse tse-opo(at)utu.fi). Toimittamisen jälkeen toimii normaali tentin korjausaikaa vastaava aika opintosuoritteiden näkymisen suhteen NettiOpsussa.

Varsinaisen päätöksen opintopisteiden myöntämisestä (esimerkiksi erityisten luottamustehtävien osalta) tekee opintotoimisto. Tällä hetkellä voi kuitenkin jo karkeasti sanoa, ettei projektiluonteisista (PL, TuKY-Speksi, vuosijuhlat tai KYliste) tehtävistä myönnetä opintopisteitä tämän kurssikokonaisuuden osalta.

Toisekseen todettakoon myös se, että opintopisteet tässä kurssikokonaisuudessa myönnetään opiskeluiden aikana vain kerran, joten opintopisteitä ei kannata välttämättä hakea ensimmäisestä suoritetusta luottamustehtävästä, josko tulevaisuudessa eteen sattuu vielä isompi luottamustehtävä.