Hei aktiivikuntalainen! Tiesitkö, että Turun KY:n luottamustehtävistä on mahdollista saada 1-3 opintopistettä YH003002 Osallistuminen yliopistoyhteisössä -kurssin puitteissa. Tästä linkistä löydät kurssin kuvauksen opinto-oppaasta: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YH003002/8612?period=2022-2024

Opintopisteitä voi saada luottamustehtävästä, joka on kestänyt vähintään vuoden. Opintosuoritusta voi hakea takautuvasti enintään 5 vuotta vanhasta luottamustehtävästä. Hakemusta varten opinto-oppaasta täytyy ladata hakemuslomake ja täyttää se. Lisäksi hakemukseen vaaditaan Turun KY:n puheenjohtajan todistus suoritetusta luottamustehtävästä. Korona-aikana on luovuttu fyysisistä todistuslomakkeista ja toimintamalli on nykyään seuraavanlainen: 
1. Opintopisteitä hakeva opiskelija täyttää opinto-oppaan hakemuslomakkeen 
2. Opiskelija lähettää lomakkeen allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi 
3. TuKYn puheenjohtaja välittää hakemuksen sanallisen todistuksen kera opintotoimistoon
4. Tiedekunnan opintopäällikkö tekee päätöksen opintopisteistä ja kirjaa ne opiskelijalle

Opintopisteitä on mahdollista saaada seuraavista toimista:

3 op Turun KY:n hallituksessa toimimisesta
2 op Turun KY:n alaisen toimijaryhmän puheenjohtajana toimimisesta
1 op Turun KY:n jaoston tai toimijaryhmän hallituksessa toimimisesta

Opintopisteet tässä kurssikokonaisuudessa myönnetään opiskeluiden aikana vain kerran, joten opintopisteitä ei kannata välttämättä hakea ensimmäisestä suoritetusta luottamustehtävästä, josko tulevaisuudessa eteen sattuisikin vielä laajempi luottamustehtävä.

Lopullisen päätöksen opintopisteiden myöntämisestä tekee opintotoimisto. Tällä hetkellä linjaus on ollut se, että opintopisteitä ei ole myönnetty projektiluontoisissa tehtävissä (Pikkulaskiainen, TuKY-Speksi, vujut, KYliste jne) toimimisesta.

Epäselvissä tilanteissa tai jos on kysyttävää opintopisteien hakemisesta, kannattaa olla ensisijaisesti yhteydessä opintotoimistoon tseopintotoimisto@utu.fi