Monimuotoisuus eli diversiteetti on tällä hetkellä monessa yrityksessä ajankohtainen teema. Monimuotoisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi rekrytoinneissa ja tiimit pyritään rakentamaan mahdollisimman erilaisista ja eri taustaisista henkilöistä. Tällä on huomattu olevan positiivista vaikutusta tiimin suoriutumiseen ja se koetaan jopa kilpailuetuna.

Monimuotoisuuden määritteitä ovat mm. ikä, sukupuoli, etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto ja seksuaalinen suuntautuminen. Työyhteisössä monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat myös työntekijöiden toisistaan poikkeava koulutus, työkokemus, työtavat, persoonallisuus ja arvot. (lähde: ttk.fi)

Meillä Danske Bankissa diversity & inclusion on nostettu isoksi teemaksi kaikessa tekemisessämme. Asiakaskuntamme on monimuotoista ja haluamme palvella kaikkia asiakkaita yksilölliset tarpeet huomioiden. Tätä edistämme mm. lisäämällä henkilöstön tietoisuutta monimuotoisuudesta, tukemalla monimuotoisten tiimien muodostumista ja kehittämällä toimintatapoja, joissa voimme hyödyntää henkilöstömme eri kokemuksia ja näkemyksiä. Tämä kaikki vaatii meiltä oman ajattelumme haastamista, niin sanottua out of the box –ajattelua. Lisäksi se vaatii esimiehiltä ja tiimeiltä enemmän työtä esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytysvaiheessa, mutta työ kannattaa. Uusi työntekijä tuo tullessaan uusia näkökulmia, ajatuksia sekä kokemuksia ja häntä kannattaa kuunnella.

Mitä inklusiivisuudella sitten tarkoitetaan? Mielestämme se on sitä, että eri taustaiset ryhmät tai yksilöt hyväksytään kulttuurisesti sekä sosiaalisesti ​​ja heitä kohdellaan tasavertaisesti. Se on myös tunnetta kuulumisesta joukkoon. Kunnioitus ja arvostus koetaan tukena, joka auttaa suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Meille on tärkeää, että jokainen danskelainen saa olla oma itsensä ja tuntee kuuluvansa joukkoon. Olemme parhaillaan matkalla kohti aidosti osallistavaa kulttuuria.

Diversity & inclusion pitää sisällään valtavan potentiaalin. Kulttuuri muuttuu kuitenkin hitaasti ja vain tekojen kautta. Muutos edellyttää systemaattista monimuotoisuuden johtamista, avointa keskustelukulttuuria sekä sitoutumista sovittujen päämäärien tavoittamiseen. Mikään edellä mainituista ei tule itsestään. Haluamme olla pankki, jossa kaikilla on samat mahdollisuudet ja jokainen voi vapaasti olla sellainen, ​​kuin on. Tämän eteen teemme töitä – joka päivä.

teksti: Anu Päivinen, Talent Acquisition Specialist, Danske Bank