Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää sääntömääräisen kevätkokouksensa keskiviikkona 14.4.2021 klo 17.00 Parkin kokoushuoneessa. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet.

Eduskunnan hyväksymä väliaikainen lakimuutos mahdollistaa etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, vaikka tästä ei olisi mainintaa yhdistyksen säännöissä.

Kevätkokous pidetään fyysisenä kokouksena, ja jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on mahdollisuus saapua käyttämään äänivaltaansa paikan päälle. Vallitsevien olosuhteiden ja maamme hallituksen linjaamien kokoontumisrajoitusten (6 hlö) johdosta kehotamme jäseniä osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti Zoom-alustalla järjestettävän etäyhteyden kautta. Linkki kokoukseen ja tarkempi ohjeistus etäosallistumisesta lähetetään KY-Aktiivi -sähköpostilistalle ensi viikon alussa.

Kokouksessa hyväksytään huomionosoitustoimikunnan kokoonpano ja lisätalousarvio. Lisäksi esitellään vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Kokouksen sujuvuuden parantamiseksi toivomme, että perehdytte KY-Aktiivi -sähköpostilistalle lähetettyihin kokousmateriaaleihin jo etukäteen. Mikäli teillä on kysyttävää kokouksen asialistaan tai poikkeusjärjestelyihin liittyen, voi lähettää sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi.  

Alla kokouksen asialista.

Tervetuloa!

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n kevätkokous

Aika: keskiviikkona 14.4.2021 klo 17.00
Paikka: Parkin kokoushuone, Parkki, Parkinkatu 6 20500 Turku

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Huomionosoitustoimikunnan valitseminen (Liite 1, esittelijä: Ahonen)
8. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto (Liitteet: 2, 3 ja 4, esittelijät Haapalainen ja Kaivonen)
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vuoden 2020 vastuuvelvollisille
10. Lisätalousarvion hyväksyminen (Liite 5, esittelijä: Toiviainen)
11. Muut mahdolliset esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen liitteet: 

LIITE 1 – Esitys huomionosoitustoimikunnasta
LIITE 2 – Turun KY toimintakertomus 2020
LIITE 3 – Turun KY tasekirja 2020
LIITE 4 – Turun KY tilintarkastuskertomus 2020
LIITE 5 – Lisätalousarvio 2021
LIITE 6 – Esityslista

Turussa 7.4.2021