Onko tutorointi jäänyt mieleesi unohtumattomana kokemuksena? Koetko palavaa halua kehittää Turun KY:n tutorointia yhä eteenpäin? Haluaisitko kenties mahdollisuuden kokea legendaarisen pupusyksyn vielä kerran uudelleen? Jos vastasit kyllä, tässä on sinulle loistava mahdollisuus – haku tutortiimiin on nyt auki!

Tutortiimi on Turun KY:n uusi asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on toimia sosiaalipoliittisen vastaavan (sopo) ja kansainvälisten asioiden vastaavan (kv-vastaava) tukena tutoroinnin järjestämisessä. Tutortiimin kautta saat mahdollisuuden nähdä tutoroinnin uudesta näkökulmasta, sillä pääset vaikuttamaan esimerkiksi koulutusten sisältöön ja tapahtumatarjontaan. Tutortiimin kautta saat kokemusta tiimien ja tapahtumien organisoimisesta, tapahtumakonseptien kehittämisestä ja ideoinnista sekä vastuuroolissa toimimisesta.Tutortiimiläiset pääsevät osallistumaan orientaatioviikon iltatapahtumiin sekä Pupujaisiin ja tapahtumien jatkoille.

Haussa edellytetään:

  • Toiminut KTK- tai KTM-tutorina

Haussa eduksi katsotaan:

  • Näkemys tutoroinnin kehittämisestä
  • Kokemus laajojen kokonaisuuksien organisoimisesta
  • Sitoutuminen toimintaan

Tutortiimiin haetaan seuraavia henkilöitä:

Koulutusvastaava (1)

Koulutusvastaava on yhdessä sopon kanssa vastuussa tutorkoulutusten järjestämisestä. TuKYn tutorkoulutuksiin kuuluu keväällä järjestettävä koulutus sekä tutormöksä elokuun alussa. Koulutusvastaavan pestiin kuuluu koulutusten juoksevien asioiden hoitaminen, kuten tilojen varaaminen, ilmoittautumisten kerääminen, ruokien suunnittelu ynnä muut. Koulutusvastaavalle kuuluu myös tutoreiden palkitsemisen suunnittelu esimerkiksi perinteisten tutorsitsien järjestämisen muodossa.

Tapahtumavastaava (1)

Tapahtumavastaava avustaa sopoa ja tutoreista koostettavia vastuutiimejä orientaatioviikon tapahtumien ja Pupujaisten järjestämisessä. Tapahtumavastaavan pestiin kuuluu esimerkiksi vastuutiimien valinta, tarvittavien perehdytysten järjestäminen sopon ja kv-vastaavan kanssa sekä vastuutiimien yhteyshenkilönä toimiminen. Tapahtumavastaavana pääset yhdessä vastuutiimien kanssa ideoimaan tapahtumia ja kehittämään niitä.Molemmat tiimiin valittavat henkilöt pääsevät myös omien kiinnostuksen kohteidensa puitteissa tekemään mahdollisesti muitakin tehtäviä tutorointiin liittyen.

Tutortiimiin hakevien on hyvä varata kalentereistaan seuraavat päivät:

12.4. TuKYn kevään tutorkoulutus

5.8. Tutormöksä

21.-24.8. Orientaatioviikko

7.9. Pupujaiset

Tutortiimiin valitut sitoutuvat toimimaan tehtävässä lokakuun loppuun asti.

Tehtävään voi hakea yksin tai pareittain. Parina hakevat arvioidaan yhdessä. Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava tiistaihin 31.1.2023 klo 23.59 mennessä sosiaalipoliittiselle vastaavalle osoitteeseen sopo@tuky.fi. Kerrothan hakemuksessasi, kumpaan pestiin haet ensisijaisesti vai oletko mahdollisesti kiinnostunut molemmista pesteistä. Valinnat tehdään hakemusten ja mahdollisten haastatteluiden perusteella. Tarvittaessa haastattelut pidetään viikolla 5 tai 6.

Onnea hakuun!

Terveisin,

Sosiaalipoliittinen vastaava

Oona Korpijaakko