TuKY Corporate Relations huolehtii Turun KY:n yrityssuhteista myyntipäällikön johdolla. Yrityssuhdetiimi tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia neuvottelutaitoja, verkostoitua sekä oppia B2B-myynnistä. Yrityssuhdetiimin tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa, hankkia jäsenetuuksia jäsenistöllemme, vastata yritysten näkyvyydestä opiskelijoille sekä auttaa jaostoja ja projekteja tapahtumayhteistyöllä yritysten kanssa. Työskentely yrityssuhdetiimissä sopii niin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle kuin valmistumista lähestyvälle kylterillekin. Työtahti ja työajat ovat enimmäkseen vapaasti valittavissa.

Hakeminen pesteihin tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ”miksi juuri minä”-hengessä osoitteeseen myyntipaallikko@tuky.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan vuosikurssi ja syy, minkä takia hakee yrityssuhdetiimiin. Hakemuksessa tulee myös käydä ilmi mihin pestiin/pesteihin hakija hakee. Kuvaile hakemuksessasi itseäsi muutamalla sanalla.

Hakijoilta edellytetään:

Motivaatio ja kiinnostus TuKYn yrityssuhteita kohtaan 

Sitoutuneisuus toimintaan

Projektikoordinaattorin pestiin hakijalta edellytetään aikaisempaa järjestökokemusta Turun KY:n toiminnassa sekä perehtyneisyyttä Turun KY:n projekteihin, jotta hakija kykenee hahmottamaan jokaisen projektin erityispiirteet

Haussa eduksi katsotaan:

Aikaisempi järjestökokemus

Pestikohtaiset erityistaidot (esim. kuvankäsittely, valokuvaus, some)

Innovatiivisuus

Myyntitausta

Haku päättyy tiistaina 29.11.2022 klo 23:59.

Vastuualueet vuonna 2023 (suluissa nykyinen pestinhaltija):

 1. Tapahtumavastaava (Mette Karvonen)
 • COREn yhteistyötapahtumien järjestämisvastuu
 • COREn sisäisten tapahtumien järjestämisvastuu
 1. KYliste- ja jäsenetuvastaava (Iines Aakula)
 • KYlistemainosten organisointivastuu
 • Jäsenetujen hankinta
 • Jäsenetujen päivittäminen ajan tasalle
 1. Baariyhteistyövastaava (Timo Saarlo)
 • Yhteydenpito yhteistyöbaareihin
 • Baarivaraukset yhteistyössä muiden TuKYn toimijoiden kanssa
 • Muu yhteistyöbaareihin liittyvä työ
 1. Art Director (Kerttu Kettunen)
 • Visuaalinen sisällöntuotanto (bannerit, julkaisut, kuvat ym.)
 • Valokuvaus
 • Mahdollinen videokuvaus
 • Haalarimerkkien suunnittelu
 1. Viestintävastaava (Linda Karesto)
 • Vastuu COREn viestintäkanavista sekä niiden ylläpidosta (Facebook, Instagram, LinkedIn, KY-Aktiivi, nettisivut)
 • Vastuu yhteistyökumppanien viestien välittämisestä kanaviin
 1. Haalarivastaava (Juuso Paiho)
 • Haalarimainosten hankinta
 • Haalarien kilpailuttaminen
 • Haalarien tilaaminen
 • Haalarien sovitustilaisuuden järjestäminen
 • Haalarinoudon järjestäminen

Projektikoordinaattori (Suvi Ahonen)

o   TuKYn projektien yritysyhteistyön kehittäminen ja koordinoiminen

Näiden lisäksi tiimiin kuuluu kuusi (6) jaostojen yrityssuhdevastaavaa, jotka valitaan jokaisen jaoston hallitusvalintojen yhteydessä. Osaksi COREa voit hakea siis myös jaostohalvassa.

Haku on avoin kaikille Turun KY:n jäsenille vuosikurssista riippumatta – oma innostus ja halu kehittää Turun KY:n yrityssuhteita on tärkeintä.

Haastattelut voidaan pitää jo haun aikana, kuitenkin viimeistään 2.12.. Turun KY:n myyntipäällikkö Amanda Ruuhijärven sekä tämän hetkisen pestinhaltijan tai muun COREn jäsenen toimesta. Haastatteluun kutsutaan erikseen hakemuksen perusteella.

Uusi tiimi valitaan maanantaina 5.12. Perehdytys alkaa heti valinnan jälkeen, pitäen sisällään koulutustilaisuuden 9.12.

Lisätietoa COREn toiminnasta ja tiimihausta voi kysyä osoitteesta myyntipaallikko@tuky.fi tai tämänhetkisiltä pestinhaltijoilta sekä pestiesittelyjen kautta COREn Instagram-tilillä @coretuky.