Omalla urallaan etenemisellä tarkoitetaan usein joko lisähaasteiden saamista, oman suunnan löytämistä tai mahdollisuutta päästä tekemään mielekkäitä asioita. Valitettavan usein eteneminen ymmärretään kuitenkin vain vertikaalisena etenemisenä, esimerkiksi asiantuntijasta esimieheksi siirtymistä. Tämän ei kuitenkaan aina tarvitse olla se ainoa vaihtoehto.

Puhuessa finanssialan tehtävistä, tulee ensimmäisenä mahdollisesti mieleen asiakaspalvelu, sijoitusneuvonta tai laina-asiantuntijatehtävät. Huomaamatta jäävät helposti kaikki ne nyanssit ja erikoistehtävät, joita edellämainitut asiantuntijat tarvitsevat pystyäkseen hoitamaan työnsä parhaalla mahdollisella tavalla sekä asiakkaiden toiveiden että lain vaatimien asetusten mukaisesti.

Otetaan esimerkkinä yritysasiakas, joka on huomannut kiinnostavan palvelun Danske Bankin mainoksen kautta. Mainoksen on luultavasti laatinut markkinointi- tai viestintäosastomme. Tarjouksen laatimisessa on voinut olla mukana yritysasiakkaiden myyntijohtaja, kaupallistamisyksikkö tai digimarkkinointi-tiimi. Ennen kuin potentiaalisesta asiakkaasta tulee asiakas, tulee yrityksen ja asiakkaan tiedot tunnistaa. Tässä prosessissa auttaa KYC- tai AML-tiimi, joiden tehtävänä on asiakkaan tuntemisen käytänteiden lisäksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely. Lisäksi mukana saattaa olla yritys- tai luottoriskianalyytikko. Mikäli kyseessä on suuri yritys, siirtyy asiakas suuryritysasiakkuuksia hoitavien henkilöiden osaaviin käsiin kun taas yrityksen ollessa pienempi hoitaa kokonaisuutta toinen yksikkö.

Yllä olevan esimerkin avulla on helppo hahmottaa, kuinka paljon eri alan asiantuntijoita ja osaajia finanssialalla tarvitaan ja toisaalta kuinka paljon erilaisia uramahdollisuuksia tämä tarjoaa. Olisi helppo kuvitella urakehitys vertikaalisesti esimerkiksi asiakasneuvojasta tiimiesimieheksi ja siitä asiakkuusjohtajaksi. Miksei kuitenkin haastaisi itseään oppimaan laajemmin ja hyppäämään tiimiesimiehestä markkinoinnin pariin, tai viestinnästä asiakasneuvonnan puolelle?

Tapasin kollegan, joka on työskennellyt Danske Bankissa lähes kaksikymmentä vuotta. Kysyin mikä on saanut hänet pysymään niin työnantajan kuin finanssialan palveluksessa näin kauan. Empimättä kertoi hän painavan syyn olevan, että oli päässyt näkemään ja kokemaan niin monia täysin eri työtehtäviä ja haasteita, ettei hän koskaan kokenut tarpeelliseksi vaihtaa työnantajaa vain uusien mahdollisuuksien takia. Hän oli välillä pitänyt työssään taukoa opiskellakseen uutta, vaihtanut muutaman kerran työtehtäviään täysin toiseen ja kerran siirtynyt esimiestehtävistä asiantuntijatehtäviin, koska koki sen sopivan paremmin sen hetkiseen elämäntilanteeseen.

Urakehitys finanssialalla saattaa siis olla nimenomaan mahdollisuutta päästä tekemään mielekkäitä asioita. Aina ei tarvitse seurata asiantuntija-esimies-polkua. Tutkimalla finanssialaa hieman pintaa syvemmältä saattaa löytää juuri itselleen sopivan urapolun, joka saattaa viedä mitä erikoisimpiin ja mileenpainuvimpiin kokemuksiin ja uusiin haasteisiin.

Danske Bankin työnantajakuvakonsultti Linda Corin