Opiskellessani Turun kauppakorkeakoulussa en ollut vielä varma mihin suuntaan haluaisin tulevalla urallani lähteä. Pohdin paljon erilaisia mahdollisuuksia ja luin eri aineita hyvin monipuolisesti. Vaihto-oppilasvuoteni aikana Saksassa kiinnostuin kaupallisen alan lisäksi yhä enemmän teknisistä opinnoista käytyäni kursseja muun muassa markkinoinnin automatisaatiosta, robotiikasta ja data-analytiikasta. Vaihdon jälkeen päätinkin alkaa opiskelemaan kauppakorkean rinnalla myös tietojenkäsittelytiedettä.

Opintojen loppuvaiheessa tuli aika miettiä seuraavaa askelta. Olin ollut aina kiinnostunut konsultin työstä, ja kuulin paljon positiivista EY:stä siellä työskenteleviltä ystäviltäni. EY oli hyvin näkyvässä roolissa myös Turun kauppakorkeakoululla, ja monet EY:n työntekijät kävivät usein kertomassa omista kokemuksistaan ja EY:n työmahdollisuuksista erilaisilla messuilla ja opiskelijatapahtumissa. Lisäksi EY järjesti omia tilaisuuksia ja illanviettoja, joissa pääsi tutustumaan EY:n työntekijöihin. EY:läiset olivat hyvin ystävällisiä ja kertoivat aidosti kokemuksia työstään. Oman kiinnostukseni herätti erityisesti se, kun kuulin EY:llä olevan omia urheilujoukkueita ja työntekijöille järjestettävän työn ohessa erilaisia aktiviteetteja. Harrastin aktiivisesti juoksua ja kuulosti loistavalta, että työporukalla järjestetään omia juoksuharjoituksia ja tapahtumia. Lisäksi erilaiset kouluttautumismahdollisuudet ja monipuoliset työtehtävät houkuttelivat.

Kuulin EY:lle perustettavasta uudesta Technology Risk-tiimistä alkuvuonna 2019, ja tiimi vastasi juuri sitä, mitä olin etsinyt: Sitä, että voisi yhdistää kaupallisen ja teknisen puolen osaamista yrityksessä, jossa tiesi olevan paljon oppimismahdollisuuksia ja paljon hyviä työkavereita. Hain tiimiin, ja uusi työni alkoi huhtikuussa 2019.

Kun aloitin työni teknologiariskikonsulttina, olin aluksi parin viikon koulutuksessa, jossa tutustuttiin EY:hyn yleisesti sekä tulevaan työhön. Pääsin heti ensimmäisten viikkojen aikana myös mukaan asiakastapaamisiin. Työ koostuukin pääasiallisesti asiakastapaamisista ja niiden raportoinnista, dokumentoinneista ja erilaisten havaintojen tuottamisesta asiakkaille heidän tarpeidensa mukaan. Tehtävämme on minimoida asiakkaiden IT-riskejä, ja observoimme erimerkiksi asiakkaiden tietoturvaa ja pääsynhallintaa ja esitämme näiden pohjalta parannusmahdollisuuksia. EY:llä on myös paljon erilaisia projekteja, joissa työtehtävät voivat vaihdella toimeksiannon mukaan.

Turun kauppakorkeakoulun opeista on ollut suuri apu työssä, ja erityisesti hyötyä on ollut Excel-taidoista, tiimityöskentelytaidoista, kieliopinnoista sekä viestintätaidoista. Tuotamme informaatiota myös tilintarkastuksen tueksi, joten laskentatoimen opinnot ovat olleet iso etu. Mielestäni opinnot ovat antaneet monipuolisuutensa vuoksi loistavan pohjan konsultilta vaadittaviin taitoihin laidasta laitaan.

Työssäni konsulttina olen päässyt myös matkustamaan ja uusille konsulteille järjestetään vuosittain Nordic Introduction Program eli reilun viikon mittainen koulutusmatka Espanjassa, Toledossa. Koulutukseen osallistuvat kaikki Pohjoismaiden sen vuoden aikana aloittaneet uudet työntekijät, joten matka on myös oiva tapa tutustua muiden maiden työntekijöihin, joiden kanssa tulee olemaan mitä luultavimmin on myös yhteisiä työprojekteja vuosien aikana. EY tarjoaa paljon kouluttautumismahdollisuuksia myös Suomessa, ja erilaisia kursseja voi työn ohessa käydä oman kiinnostuksen mukaan.

Parasta työssä ovat mukavat ja fiksut työkaverit ja se, että työssä oppii joka päivä jotakin uutta. Työssä pääsee näkemään erilaisia asiakkaita, ja soveltamaan oppeja käytännön työssä. On mahtavaa, että EY järjestää erilaisia aktiviteetteja myös työajan ulkopuolella, missä pääsee tutustumaan samanhenkisiin työkavereihin. On sitten kiinnostunut jostakin urheilulajista, musiikista, kulttuurista tai jostakin muusta, EY:ltä löytyy toimintaa – tai jos omaa lajia ei vielä aktiviteeteista löydy, niin toimintaan liittyvä ryhmä on helppo perustaa. Tämä kaikki yhdistettynä monipuoliseen työhön ja kaikkiin EY:n tarjoamiin mahdollisuuksiin takaa sen, että työssä todella viihtyy, ja onkin ollut mahtavaa työskennellä juuri EY:llä!

Sanna Vilkko valmistui Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2018 ja työskentelee nyt konsulttina Technology Risk -tiimissä EY:llä.

The EY Experience Trainee program is here! We’re looking for new colleagues for our Audit, Process Excellence, Legal, Tax and Transaction Advisory Services teams in Helsinki! Read more on what our current trainee’s think about working at EY and apply now, or by 15.9.2019 at the latest via our career pages: http://bit.ly/eytraineeprogram