“Paras aika aloittaa sijoittaminen oli eilen”, toteavat monet asiantuntijat, ja lähes jokainen sijoittaja toivoo aloittaneensa aiemmin. Säästämisen ja sijoittamisen suosio on ollut jo pitkään kasvussa eikä loppua tunnu näkyvän. 

Toisaalta nuorena pitäisi elää huolettomasti ja investoida niin sosiaaliseen elämään kuin kokemuksiinkin.

Kannattaako sijoittaminen siis aloittaa jo nuorena?

Ensin säästäminen, sitten huvit

Jo suurista ikäpolvista lähtien suomalaisiin on iskostettu varsin yksinkertainen rahan säästämisen ja kuluttamisen malli, joka vaikuttaa vielä herkästi milleniaalienkin kulutuskäyttäytymiseen: nuorena eletään velaksi, työikäisenä maksellaan nuoruuden velkoja ja säästetään palkkatuloja ja eläkkeellä sitten kulutetaan kerrytettyjä säästöjä. 

Ajatus pohjaa Franco Modiglianin elinkaarimalliin: tämän 1950-luvulla luodun mallin mukaan ihminen pyrkii tasoittamaan kulutustaan elämänsä aikana. Nuorena siis velkaa kertyy, ja tästä siirrytään työuralle, jonka aikana maksetaan ensin velkaa ja kerätään sitten säästöjä. Eläkkeellä näitä säästöjä kulutetaan. Tulojen määrä osaltaan kasvaa iän myötä.

Malli tarjoaa yksinkertaistettua linjaa, joka ei kuitenkaan päde enää nykyihmisen elämään: tänä päivänä ei ole lainkaan itsestään selvää, että nuorena eletään velaksi ja vanhana kulutetaan kerätyt säästöt. Nuoret ovat yhä kiinnostuneempia ja tietoisempia säästämisestä ja sijoittamisesta ja on jopa yleistäkin, että yhä nuoremmat sijoittavat jo esimerkiksi opiskelujen aikana nostamaansa opintolainaa.

Toisaalta Modiglianin malli on myös hieman ristiriitainen, eikä malli täysin tue ajatusta siitä, että nuorena tulisi elää ja kokea: mikäli säästöjen tuhlaaminen jätetään vasta eläkepäiville, jäävät nuoruusvuodet osaltaan melko köyhiksi – kirjaimellisesti. 

“Joko-tai-ajattelu toimii harvoin talousasioissakaan. Säästämisen ja kuluttamisen kanssa voi löytää tasapainon: rahaa jää sukan varteen ja sitä voi myös käyttää itselleen mielekkäisiin hankintoihin tai harrastuksiin. Tärkeää on, että oma talous jää niin sanotusti plussalle pakollisten menojen jälkeen”, lainavertailupalvelu Sortterin toimitusjohtaja Markus Huhdanpää toteaa. 

Taloustaidot talteen jo nuorena

Moni suomalainen on varmasti jo pienestä pitäen tottunut siihen, että raha-asiat ovat tabu eikä niistä puhuta: palkkalaskelmat pidetään visusti piilossa eikä etenkään lapsille kerrota suoraan, miksei rahaa välttämättä ole. Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, etteivät nuoret opi tarpeeksi ajoissa talouden hallinnan perusasioita.

Myös HS Vision (1.10.) artikkelin mukaan lapsille säästämisestä puhutaan julkisuudessa verrattain vähän, sillä siihen liittyy edelleen stigma: ylimääräisten tulojen säästäminen ja sijoittaminen ei yksinkertaisesti ole kaikkien kansalaisten etuoikeus. 

Avoin rahakeskustelu luo vankan pohjan tulevaisuudelle. Ennen kaikkea nuorille on tärkeää korostaa rahan merkitystä konkreettisesti: raha ei ole ainoastaan pankkitilillä hohtavia numeroita, joiden lukumäärän pienentyessä on aina mahdollista kääntyä ulkopuolisen rahoittajan puoleen. Tällainen huoleton suhtautuminen johtaa herkästi epärealistiseen rahasuhteeseen ja talousongelmiin.

Nuorten taloustaitoihin halutaankin selvästi panostaa: koulujen kurssitarjontaan pyritään lisäämään talouden hallintaa käsitteleviä kokonaisuuksia, minkä lisäksi Nuorkauppakamari järjestää vuosittain Nuorten Taloustaidot -projektin. Projektin tärkein tavoite on kertoa aivan perusasioista nuorten omaan talouden hallintaan liittyen.

Talous tasapainoon ja taalat tilille

On toki yhtä tyhjän kanssa kehottaa olemaan stressaamatta rahasta, sillä joillekin rahahuolet ovat arkipäivää. Järkevään talouden hallintaan tulisi silti aina ensisijaisesti panostaa: mikäli mahdollista, on omat tulot ja menot aina järkevää suhteuttaa ja pyrkiä siihen, että tuloista jäisi jonkin verran myös säästöön. 

Sijoittaminen onnistuu myös pienillä summilla, joten mikäli omista tuloista saa edes pienen siivun säästöön, kannattaa se tiputtaa esimerkiksi rahastoihin, osakkeisiin tai ASP-säästötilille. Kuten Huhdanpääkin totesi, tärkeää olisi pitää oma talous plussalla.

Suunnitelmallisuus on tunnetusti hyve, ja katse kannattaa aina pitää menneen sijaan mieluummin tulevassa. On kuitenkin myös tärkeää muistaa, ettei elämä ole pelkkää opiskelua, työntekoa ja säästämistä. Tähänkin löytyy melko yksinkertainen malli: nuorena olisi aikaa ja jaksamista seikkailla, mutta rahaa ei ole tarpeeksi. Keski-ikäisenä sen sijaan olisi rahaa ja jaksamista, mutta aika ei riitä. Eläkkeellä puolestaan olisi sekä aikaa että rahaa, muttei enää jaksamista. 

Rahaan, ajankäyttöön ja jaksamiseen voimme vain itse vaikuttaa. Kenties järkevintä olisikin siis pyrkiä pitämään rahavirrat tasaisina aina nuoruudesta eläkeikään asti ja toisaalta huolehtia, että kalenterissa on kaistaa myös kokemuksille ja elämiselle. Siinä ohessa on myös ensiarvoisen tärkeää huolehtia, että niin keho kuin mieli pysyvät matkassa mukana. 

Talouden hallinnalle ei tule viitata kintaalla, mutta myös elämyksiin – ja elämiseen – sijoittaminen on tuottoisaa.

Ehkä hieman yksinkertaistettua, mutta ihan hyvä pitää mielessä.

Blogiteksti yhteistyössä Sortterin kanssa