Koronainfo

Ajankohtaista tietoa jäsenistölle liittyen koronaviruksen vaikutuksista toimintaamme

Ajankohtaista koronaviruksesta 

Tällä sivulla tiedotamme koronaviruksen vaikutuksesta toimintaamme sekä annamme toimintaohjeita tapahtuman järjestäjille sekä muulle jäsenistölle. Ohjeistukset perustuvat THL:n, AVI:n ja Turun yliopiston suosituksiin ja rajoituksiin.

Ilmoitamme ohjeistusten päivityksistä viestintäkanavissamme.

Koronavirustartuntoja yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa

Perjantaina 11.9. TYY viesti Turun korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa todetuista koronatartunnoista sekä -altistuksista. Altistumisketjuja selvitetään parhaillaan tartuntatautiviranomaisten toimesta, ja viranomaiset ovat yhteydessä altistuneisiin. Erityisesti opiskelijatapahtumiin ja kohtaamisiin Turussa osallistuneita pyydetään seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin, jos ilmenee lieviäkin koronaviruksen oireita.

Tartuntatautiviranomaiset ovat kehottaneet opiskelijajärjestöjä toistaiseksi rajoittamaan joukkotilaisuuksien järjestämistä. Kaikki Turun KY:n tapahtumat 14.9.-20.9. välillä on tämän kehotuksen myötä peruttu. Tapahtumat kuitenkin pyritään siirtämään lähitulevaisuuteen. Tapahtumien järjestäjät informoivat tapahtumien mahdollisista siirtymistä uuteen ajankohtaan omissa viestintäkanavissaan.

Lisäksi tietoomme on tullut, että 10.9. Turun KY:n Pupujaisiin osallistuneella henkilöllä on todettu koronatartunta. Tieto tartunnasta on tullut henkilöltä itseltään. Muistutamme, että tartuntatautiviranomaiset huolehtivat altistumisketjujen selvityksestä sekä ovat yhteydessä mahdollisiin altistuneisiin. Tästä huolimatta jokaisen, joka on 10.9. osallistunut Pupujaisiin, tulee seurata vointiaan tarkasti sekä hakeutua koronatestiin, jos lieviäkin oireita ilmenee.

Muistutamme, että yksilön terveystiedot ovat yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa salassa pidettävää tietoa, ja toisen henkilön terveydentilaan liittyvien tietojen levittäminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tilanteen ylimääräinen spekulointi opiskelijoiden keskuudessa ei ole tässä tilanteessa toivottavaa.

Koronapuhelin
 

Turun KY:llä on käytössään koronalinja, joihin voit olla yhteydessä koronaan liittyvissä tapauksissa. Mikäli huomaat itselläsi oireita tai epäilet, että olet altistunut koronalle, ilmoita tästä välittömästi WhatsAppin välityksellä numeroon 041 752 6742. Erityisen tärkeää on, että mikäli olet osallistunut johonkin tapahtumaan ja huomaat itselläsi oireita, ilmoitat tästä viipymättä ja otat myös välittömästi yhteyttä terveydenhuoltoon. Tämä mahdollistaa nopean kartoituksen mahdollisista altistuneista sekä tehokkaan tartuntaketjujen katkaisun. Koronalinja on auki joka päivä klo 8-20.

Ohjeita tapahtuman järjestäjälle
 

Tapahtuman järjestäjä on aina vastuussa tapahtuman turvallisuudesta sekä näiden ohjeiden noudattamisesta. Tapahtuman järjestäjän velvollisuus on suunnitella tapahtuman tuotanto ja järjestelyt siten, että yleisiä koronaviruksen ehkäisemiseen liittyviä ohjeita voidaan noudattaa. Tapahtuman järjestäjän tulee ottaa huomioon THL:n ja AVI:n suositukset tapahtumaan liittyen sekä pitää tapahtuman yleisömäärä suositusten mukaisina.
Tapahtumissa tulee välttää isojen massojen yhteen keräämisestä ja täten välttää suurien massojen kohtaamista samanaikaisesti. Tapahtuman aktiviteetit tulee huomioida siten, että tartunnoilta vältyttäisiin. Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava. Kehotamme myös suunnittelemaan aktiviteetit siten, että ne olisi mahdollista toteuttaa ulkona ja turvavälit huomioiden.
Tapahtuman järjestäjien tulee pitää kirjaa tapahtumaan osallistuneista henkilöistä, jotta mahdolliset tartuntaketjut pystytään jäljittämään. Tapahtuman järjestäjän on nimettävä joukostaan tapahtumakohtainen hygieniavastaava, joka vastaa näiden ohjeiden noudattamisesta tapahtumaa järjestettäessä sekä tapahtuman aikaisesta hygieniasta, kuten desinfiointiaineen riittävyydestä ja pintojen desinfioimisesta.
Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, että tapahtumassa on riittävä mahdollisuus käsien pesemiseen sekä desinfiointiin jatkuvasti. Turun KY tarjoaa Parkilla järjestettäviin tapahtumiin käsidesiä sekä käsidesitelineitä. Tapahtuma-alueella tulee myös kiinnittää erityistä huomiota alueen tai tilan siisteyteen läpi koko tapahtuman. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa suosia ulkotapahtumia.
Turun KY:n toimijoiden alaisissa tapahtumissa jokaisella tulee olla oma juoma-astia. Mikäli juoma-astioita (esim. kertakäyttömukit tai vast.) on tarkoitus uudelleenkäyttää tapahtuman aikana, tulee ne pestä huolellisesti saippuavedellä ennen seuraavaa käyttäjää. Painottakaa TuKY-pullon käyttöä kaikissa tapahtumissa.
Turun KY kehottaa toimijoita välttämään yhteisiä ruokatarjoiluja tapahtumien aikana, mikäli tapahtuman luonne sen mahdollistaa. Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, tulee se tarjoilla jokaiselle omassa astiassaan.
Tapahtuman järjestäjän tulee omissa kanavissaan käyttää oheisia ohjemateriaaleja sekä ohjeistaa tapahtumaan osallistujia turvalliseen osallistumiseen. Järjestäjän on myös ilmaistava, miten määrättyjä hygieniaohjeita noudatetaan tapahtuman järjestelyissä. Ohjeet osallistujille tulee jakaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa järjestäjän viestintäkanavissa.
Viestintäkanavissa käytettävät materiaalit voit ladata täältä.

Toimintaohjeet TuKY Parkin käyttöön
 

Mahdollisuuksien mukaan järjestäjän on pyrittävä huomioimaan turvavälit Parkilla. Parkilla on oltava käsidesipisteitä ainakin vessoissa, aulassa, keittiössä, alakerran baaritiskillä, yläkerran kokoushuoneessa sekä oleskelutilassa. Turun KY hankkii Parkilla käytettävän käsidesin.
Parkin siivoukseen on tapahtuman jälkeen ja jo sen aikana kiinnitettävä erityistä huomioita. Siivouksen yhteydessä kaikki pinnat pyyhitään desinfioivalla siivousaineella, pelkästään vesipesu ei riitä. Järjestäjän tulee useasti tapahtuman aikana pyyhkiä siivousaineella pinnat, joihin kosketaan jatkuvasti, kuten baaritiski, ovenkahvat ja käsienkuivauslaitteet. Saunan pesuun on myös kiinnitettävä huomiota, jotta sen turvallinen käyttö on mahdollista. Pesutilan ovesta löydät erillisen siivousohjeen saunatilaa varten.
Parkin astiastoa käytettäessä on jokaisella oltava henkilökohtainen astia, jota käytetään. Käytön jälkeen kaikki astiat (ml. mukit ja lasit) tulee pestä huolellisesti, mielellään astianpesukoneessa. Parkilla olevat pyyhkeet eivät ole käytössä, joten jokaisella käyttäjällä tulee olla oma pyyhe. Vessoissa käytetään käsienkuivauslaitetta tai käsipaperia. Tapahtumien jälkeen Parkin jääkaappeihin ei saa jättää ruokaa tai juotavaa, vaan tapahtuman järjestäjän on otettava ne mukaan tai hävitettävä ne.
Mikäli desinfiointi- tai puhdistusaineet loppuvat, ole välittömästi yhteydessä Parkkiryhmään, jotta uusia tarvikkeita saadaan tilattua ennen seuraavaa tapahtumaa.

Toimintaohjeet tapahtumaan osallistujille
 

Älä osallistu tapahtumaan, jos sinulla on flunssaoireita, olet sairas tai olet ollut altistuneen kanssa kontaktissa viimeisen 14 vuorokauden aikana.
Pyri tapahtuman aikana säilyttämään turvaväli muihin osallistujiin mahdollisuuksien mukaan.
Huolehdi käsihygieniasta koko tapahtuman ajan. Pese kätesi saapuessasi tapahtumaan ja käytä tapahtumassa tarjolla olevaa käsidesiä. Yski hihaan tai nenäliinaan ja pese kädet yskimisen ja niistämisen jälkeen.
Käytä vain omaa juoma-astiaa (esim. TuKY-pullo) ja vältä maistelua muiden astioista. Vältä osallistumista aktiviteetteihin, joissa pisaratartunnan riski on kohonnut.
Helpota tapahtumanjärjestäjän kirjanpitovastuuta osallistujista ilmoittautumalla tapahtumaan etukäteen aina kun se on mahdollista. Ilmoita myös tapahtuman järjestäjälle, jos myyt lippusi eteenpäin.
Ota yhteys TuKYn edustajiin koronalinjan välityksellä, mikäli olet osallistunut tapahtumaan ja huomaat itselläsi koronaviruksen oireita.