Päätösluettelo/List of resolutions 10/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 18.3.2024 päättänyt:

 • Antaa vapputuottajille läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 18.3.2024.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Hyväksyä Slack Pro -vuositilauksen toiminnanjohtajan pankkikortille.
 • Valtuuttaa Rehnberg avaamaan Speksin tuottajahaku.
 • Hyväksyä Parkin jälleenhankinta-arvon määrityksen teetätyksen tarjouksen.

Ilmoitusasiat:

 • Koulutuksen kehittämistoimikunta 13.3. (Vehma)
 • International forum (Korpineva)
 • Kunniainspehtorin tapaaminen (Sääksi)
 • Vapun tilanne (Sääksi)
 • Jaostopalkitseminen (Sääksi)

Lisäksi keskusteltiin kunniaseuran kokouksesta, Pikkulaskiaisesta, Slack Pro:sta, nettisivuprojektin aloituksesta, Tommi Koslosen konsultointisopimuksesta, kasvisruokalinjauksesta tapahtumiin ja kansainvälisistä kysymyksistä.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 18.3.2024:

 • To grant the May Day producers the right to attend and speak at the Board meeting on 18.03.2024.
 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To approve the annual subscription of Slack Pro on the Executive Director’s bank card.
 • To authorize Rehnberg to open the application for the Speksi Producer.
 • Approve the bid for the Parkki Replacement Value Determination.

Announcements:

 • Education Development Committee 13.3. (Vehma)
 • International forum (Korpineva)
 • Meeting with the Inspektor (Sääksi)
 • May Day (Koski, Misukka)
 • Committee reward event (Sääksi)

In addition, the Honor Society meeting, Pikkulaskiainen, Slack Pro, the start of the website project, Tommi Koslonen’s consultancy contract, the vegetarian food in events and international questions were discussed.

Turussa/in Turku 18.3.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth