Arvioi TuKYn strategian onnistumista! / Evaluate the success of TuKY’s strategy!

Turun KY:n strategian voimassaolo kausi päättyy tämän vuoden loppuun. On siis aika kääntää katse tulevaisuuteen ja alkaa suunnittelemaan Turun KY:lle uutta strategiaa vuosille 2025–2029! Strategia on väline tavoitteiden saavuttamiseksi ja täten antaa suunnan yhdistyksen toiminnalle. Siksi onkin tärkeää, että uusi strategia heijastaa jäsentemme toiveita ja odotuksia.

Nyt haluamme kuulla, miten vanha strategiamme on onnistunut ja mitä asioita uudessa strategiassa tulisi korostaa. Vastaathan alla olevaan kyselyyn 31.3.2024 klo 23:59 mennessä. Mikäli haluat olla mukana strategiaprosessissa, jätäthän yhteystietosi kyselyn lopussa olevaan Google Formsiin. Kevään ja syksyn aikana tulemme toteuttamaan esimerkiksi haastatteluja ja keskusteluja strategiatyön tueksi.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/525c19fb-87af-4e15-b0b4-c60d776ac36b?displayId=Fin2909436

——

Turun KY’s strategy is expiring at the end of this year. It is time to look to the future and start planning the new strategy of Turun KY. The new strategy will be valid through the years 2025-2029! A strategy is a way to achieve goals and the new document will therefore give direction to the association. 

Now we want to hear how successful our old strategy has been and what points should be highlighted in the new strategy. Please respond to the survey below by 23:59 on 31 March 2024. If you would like to be involved in the strategy process in the future, please leave your contact details in the Google Forms at the end of the survey. During the spring and autumn, we will be conducting interviews and discussions to support the strategy work.

Link to the survey: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/525c19fb-87af-4e15-b0b4-c60d776ac36b?displayId=Fin2909436