Päätösluettelo 3/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 22.1.2023 päättänyt:

  • Myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistyksen Baarimestarille hallituksen kokouksiin vuodeksi 2024.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
  • Hyväksyä Baaritiimin palkkioiden muutokset.
  • Valtuuttaa Paasonen avaamaan baaritiimin haku.
  • Valtuuttaa Hartikainen avaamaan tutortiimin haku.
  • Hyväksyä Venuu-vuokrauspalvelun tarjouksen.

Ilmoitusasiat:

  • Kylteripäivät (Sääksi)
  • Kylteripuheenjohtajien verkoston tapaaminen (Sääksi)
  • Kyploomit (Agarth)

Lisäksi keskusteltiin kauppakorkeakoulun valmistumisjuhlasta, henkilövalintojen ohjesäännöstä, hallituksen valokuvauksesta ja Wanhan Narikan käytöstä.

Turussa 22.1.2024
Sihteeri
Minttu Agarth