Päätösluettelo 35/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 11.12.2023 päättänyt:

 • Muuttaa Nordnetin USD-valutta EUR-valuutaksi ja siirtää se Nordnetista TuKYn päätilille.
 • Irtisanoa Parkinkatu 6 nykyinen kiinteistöhuoltosopimus ja tehdä uusi sopimus Akselikiinteistöt kanssa.
 • Perustaa Ekskursio-toimikunta.
 • Hyväksyä NESUn virkistäytymisbudjetti.
 • Jatkaa TuKY Corporate Relations-teamin hakua.
 • Valita TuKY Corporate Relations-teamin baarivastaavaksi Kalle Moberg, KYliste ja jäsenetuvastaavaksi Helmi Rauta, tapahtumavastaavaksi Karoliina Ruuth, projektikoordinaattoriksi Ilona Penttinen, haalarivastaavaksi Julius Kovanen ja art directoriksi Sofia Koskela.

Ilmoitusasiat:

 • TuKYn taloustoimikunnan kokous 5.12.2023 (Toivola)
 • Profea Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.12.2023 (Toivola)
 • International Forum (Sääksi, Isolauri, Korpineva, Immo)
 • ContactExpo-sopimus allekirjoitettu (Isolauri, Toivola, Ruuhijärvi)
 • Koulutuksen Kehittämistoimikunnan kokous 11.12. (Karlstedt)

Lisäksi keskusteltiin Montun kolmannen osapuolen varauksista ja salkunhallintapalveluista.

Turussa 11.12.2023
Sihteeri
Jenny Sääksi