Päätösluettelo 31/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 13.11.2023 päättänyt:

  • Myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden vuoden 2024 hallitukselle sekä uudelle toiminnanjohtajalle hallituksen kokouksiin loppuvuodeksi.
  • Valtuuttaa Wilskan avaamaan viestintätiimin haun.
  • Myöntää nimenkirjoitusoikeuden TuKYn toiminnanjohtaja Minttu Agarthille.

Ilmoitusasiat:

  • Turun KY:n syyskokous 7.11. (Isolauri)
  • TYYn edustajistovaalien tulos (Koski)
  • TYYn edustajiston juhlakokous 9.11. (Koski, Isolauri)
  • Pörssin 55. vuosijuhlat (Korpijaakko, Koski, Karlstedt)
  • TYYn 101. vuosijuhlat (Isolauri)
  • Suomen Ekonomien liittokokous 18.11. (Isolauri)

Lisäksi keskusteltiin koulutusmöksästä ja lausuntopyynnöistä liittyen toisen vieraan kielen asemaan KTK-tutkinnossa sekä yliopiston tilaohjelmaluonnokseen.

Turussa 13.11.2023
Sihteeri
Elle Luukkala