Päätösluettelo 31/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 13.11.2023 päättänyt:

 • Myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden vuoden 2024 hallitukselle sekä uudelle toiminnanjohtajalle hallituksen kokouksiin loppuvuodeksi.
 • Valtuuttaa Wilskan avaamaan viestintätiimin haun.
 • Myöntää nimenkirjoitusoikeuden TuKYn toiminnanjohtaja Minttu Agarthille.

Ilmoitusasiat:

 • Turun KY:n syyskokous 7.11. (Isolauri)
 • TYYn edustajistovaalien tulos (Koski)
 • TYYn edustajiston juhlakokous 9.11. (Koski, Isolauri)
 • Pörssin 55. vuosijuhlat (Korpijaakko, Koski, Karlstedt)
 • TYYn 101. vuosijuhlat (Isolauri)
 • Suomen Ekonomien liittokokous 18.11. (Isolauri)

Lisäksi keskusteltiin koulutusmöksästä ja lausuntopyynnöistä liittyen toisen vieraan kielen asemaan KTK-tutkinnossa sekä yliopiston tilaohjelmaluonnokseen.

Turussa 13.11.2023
Sihteeri
Elle Luukkala

Vaihtoon?

Peiskä ja MK:n vujut ovat valitettavasti pitäneet minut niin kiireisenä, että mikään luova blogi ei nyt onnistu. Sen sijaan ajattelin muistuttaa teitä siitä, että vaihtohaku on pian alkamassa. 

Päähaku on auki 11.12.2023-19.1.2024. Tällöin on haettavissa muut kohteet kuin ISEP-ohjelma ja Pohjois-Amerikan vaihtopaikat. Vaihtoinfoviikko järjestetään 11.12.-14.12.2023. 

Yleistä tietoa vaihdosta löydät täältä: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/kansainvalisyys-opinnoissa/vaihto-opiskelu. Eri vaihtokohteisiin pääset tutustumaan SoleMove-järjestelmästä: https://saas.solenovo.fi/solemove/disp/_/en/public/nop/nop/nop. Järjestelmästä tulee valita University of Turku, jonka jälkeen valitaan Exchange destinations abroad and feedback.

Mikäli haluat kuulla konkreettisia vinkkejä vaihtoon, tulethan kuuntelemaan CIA:n vaihtoinfoa Zoomiin keskiviikkona 29.11. klo 14 alkaen. Vaihtoinfossa kansainvälisen liikkuvuuden tiimi ja opintotoimisto kertovat omat vinkkinsä vaihtoon. Tämän jälkeen Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat kertovat omista vaihtokokemuksistaan ja jakavat omat konkreettiset vinkkinsä. Vaihtoinfo tallennetaan eli ei hätää vaikka aika ei sovi omaan kalenteriin. 

Samalla muistuttelen teitä myös siitä, että 3. periodin kurssi-ilmo alkaa tänään!

Kansainvälisin terveisin, 

Jenny Sääksi
Kansainvälisten asioiden vastaava

Turun KY hakee myyntipäällikköä

Turun KY hakee myyntipäällikköä 1.1.2024 alkavaan työsuhteeseen.  Uusi ja nykyinen myyntipäällikkö työskentelevät tammikuun ajan samanaikaisesti. Helmikuun alusta alkaen uusi myyntipäällikkö työskentelee itsenäisesti. 

Myyntipäällikkö vastaa Turun KY:n yritysyhteistyösektorista yhdessä TuKY Corporate Relations -tiimin kanssa sekä toimii kokoonpanon esihenkilönä. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.  

Myyntipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen ja hallinta
 • Uusasiakashankinta
 • Turun KY:n yrityssuhteiden johtaminen ja sektorin asiantuntijana toimiminen 
 • TuKY Corporate Relations -tiimin esihenkilönä toimiminen
 • Työskentely Turun KY:n hallituksen sekä muiden työntekijöiden kanssa

Hakijalta edellytetään:

 • Hyviä vuorovaikutustaitoja; kykyä vakuuttaa, neuvotella ja kuunnella
 • Organisointikykyä ja halua oppia myynnin vahvaksi ammattilaiseksi
 • Ideoita ja motivaatiota kehittää Turun KY:n yritysyhteistyösektoria
 • Halua oppia esihenkilötyöskentelystä
 • Intoa tiiminvetämiseen ja koko TuKY Corporate Relations -tiimin kehittämiseen

Eduksi katsotaan:

 • Aiempi kokemus Turun KY:stä tai muusta vapaaehtoistoiminnasta, erityisesti yritysyhteistyöasioissa
 • Kokemus myynnin ja kumppanuuksien hallinnoimisesta
 • Turun KY:n yritysyhteistyösektorin tuntemus
 • Aiempi kokemus B2B-myyntityöstä
 • Aiempi kokemus ihmislähtöisestä/valmentavasta esihenkilötyöstä
 • Aiempi kokemus taloussuunnittelusta

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työympäristön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritetty työaika 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kuukausittainen pohjapalkka 486€/kk, tulokseen pohjautuva provisiopalkka 3% sekä 7,5€/h lisätyötunneista. Lisätietoja tehtävästä antaa myyntipäällikkö Amanda Ruuhijärvi (myyntipaallikko@tuky.fi, +358 45 2730380). 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Frans Isolaurille osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi su 26.11.2023 klo 23:59 mennessä. Hakijat voidaan kutsua hakemuksen perusteella haastatteluun. Haastattelut voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo haun ollessa auki. Perehdytys aloitetaan tammikuun alussa.

Turun KY hakee viestintätiimiä vuodelle 2024

Turun KY hakee viestintätiimiä vuodelle 2024!

Haluatko kartuttaa kullanarvoista viestintäkokemusta osana nelihenkistä tiimiä? Oletko luova ja visuaalinen persoona, jonka rinnassa palaa sammumaton intohimon liekki päästä toteuttamaan konkreettista viestintää sen eri muodoissa? Ovatko Adoben ohjelmat sinulle kenties entuudestaan tuttuja, vai ovatko ne aluevalloitus, jonka olet valmis tekemään? Mikäli yksikin yllä olevista lauseista herätti kutkuttavia tuntemuksia vatsassasi, TuKYllä on sinulle loistouutisia: Turun KY hakee viestintätiimiä vuodelle 2024!

Viestintätiimiläisenä pääset osaksi dynaamista tehotiimiä, joka vastaa muun muassa KYliste-lehden toimituksesta ja osallistuu Turun KY:n säännöllisen (ja ei niin säännöllisen) viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän lisäksi työsalkkuun mahtuu tiimiläisten niin halutessa myös erilaisia projekteja, joissa vain luovuus on rajana!Viestintätiimi kokoustaa noin joka toinen viikko, joten hakijoilta odotetaan sitoutumista vuoden kestävään työhön. Tiimin esihenkilönä toimii Turun KY:n viestintävastaava.Haussa olevat pestit ja minkä perusteella valinnat tehdään:


Päätoimittaja

Päätoimittajan tehtävänä on koordinoida jokaisen KYlisteen numeron sisällön suunnittelua ja toteutusta yhdessä toimituksen kanssa. Päätoimittaja on päävastuussa lehden toimituskokouksista. Lisäksi hän vastaa lehteä koskevaan palautteeseen ja osallistuu aktiivisesti lehden kehittämiseen.

Edellytetään:

 • sitoutumista vuodeksi
 • motivaatiota oppia ja kehittyä tehtävässä
 • kiinnostusta lehden toimittamiseen
 • hyvää kirjallista osaamista 

Eduksi katsotaan:

 • aikaisempi viestintäkokemus (printtimediat, tiedottajan tai AD:n tehtävät tmv.)
 • aikaisempi kokemus laajojen kokonaisuuksien hallinnasta
 • kehitysideat KYlisteeseen ja viestintätiimiin

Visuaalinen vastaava, 2kpl

Vastaa KYlisteen visuaalisesta puolesta ja lehden taitosta. Toimii läheisessä yhteistyössä päätoimittajan sekä COREn KYlisteestä vastaavan tahon kanssa. On vastuussa siitä, että viestintätiimi näkyy ja kuuluu kauppakorkeakoululla. Vastaa KYlisteen someista luoden esimerkiksi bannereita ja Instagram-materiaalia. Tukee myös tarvittaessa viestintävastaavaa graafisella puolella. Visuaalisia vastaavia valitaan kaksi, ja he toimivat keskenään yhteistyössä. Tehtävään haetaan henkilökohtaisella hakemuksella. Parihakemuksia ei oteta vastaan.

Edellytetään:

 • sitoutumista vuodeksi
 • motivaatiota oppia ja kehittyä tehtävässä
 • kiinnostusta lehden toimittamiseen
 • visuaalista silmää

Eduksi katsotaan:

 • graafinen osaaminen (kuvanmuokkaus, sosiaalisen median tilit, muu graafinen osaaminen)
 • aikaisempi osaaminen Adoben CC-ohjelmien käytöstä
 • kokemus printtimediasta
 • kehitysideat KYlisteeseen ja viestintätiimiin
 • osaaminen videotuotannossa ja kuvanmuokkauksessa

KYlisteen nettisivuvastaava

Vastaa KYlisteen nettisivuista ja niiden päivittämisestä sekä materiaalien julkaisemisesta nettisivuille. On myös vastuussa KYlisteen nettisivujen visuaalisesta puolesta.

Edellytetään:

 • sitoutumista vuodeksi
 • motivaatiota oppia ja kehittyä tehtävässä

Eduksi katsotaan:

 • WordPress-osaaminen tai muu kokemus nettisivujen muokkaamisesta
 • näkemykset KYlisteen nettisivujen parantamiseen
 • visuaalinen silmä

Kaikki viestintätiimiläiset pääsevät yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan Turun KY:n viestintää ja KYlistettä.

Haku viestintätiimiin on auki to 30.11. klo 23:59 asti. Vapaamuotoisen ja persoonaasi ilmentävän hakemuksen voit lähettää osoitteeseen viestinta@tuky.fi. Ilmaise hakemuksessa, mistä pestistä olet ensisijaisesti kiinnostunut ja miksi juuri sinä sopisit tehtävään. Voit halutessasi yhdellä hakemuksella ilmaista kiinnostuksen useampaan pestiin.

Tarvittaessa hakijat kutsutaan haastatteluihin hakemusten perusteella ja heidät haastatellaan viikoilla 48 ja 49.

Päätösluettelo 30/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 6.11.2023 päättänyt:

 • Valtuuttaa Sääksen avaamaan CIA TuKYn haun.
 • Valtuuttaa Korpijaakon avaamaan Edunvalvontajaoston haun.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Perustaa Turun KY:n 75. vuosijuhlia varten vuosijuhlatoimikunnan ja valita toimikuntaan Sofia Isolaurin, Suvi Ahosen, Elle Luukkalan ja Roosa Toivasen.
 • Avata myyntipäällikön haun.
 • Hyväksyä COREn virkistäytymisbudjetin.

Ilmoitusasiat:

 • Tutorsitsit (Korpijaakko)
 • Jaostoständeily 1.11. (Isolauri, Koski)
 • Laajennetun johtoryhmän kokous (Isolauri, Karlstedt)

Lisäksi keskusteltiin Profean tilanteesta ja International Forum Conferencesta.

Turussa 6.11.2023

Sihteeri

Elle Luukkala