Turun KY hakee toiminnanjohtajaa

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa 1.11.2023 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelevät marraskuun ajan samanaikaisesti. Joulukuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti.Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Viestinnästä vastaaminen ja viestinnän suunnittelu yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät ja jäsen- sekä lupa-asioista huolehtiminen
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n eri toimijoiden tukeminen ja kouluttaminen
 • Erilaiset muut projektit

  Hakijalta edellytetään:
 • Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Huolellisuutta, hyviä organisointitaitoja ja itseohjautuvuutta
 • Tahtoa kehittää Turun KY:n toimintaa

  Eduksi luetaan:
 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Kokemus sidosryhmätyöskentelystä

  Tarjoamme:
 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 • Joustavat työajat ja mahdollisuuden vaikuttaa omiin työtehtäviin
 • Arvokasta työkokemusta

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritelty työaika on 17,5 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka 525 €/kk ja lisätyötunneista maksetaan 7,5 €/h korvaus.

Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Elle Luukkala (toiminnanjohtaja@tuky.fi).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Frans Isolaurille osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tiistaihin 24.10.2023 klo 23:59 mennessä. Haastattelut sovitaan erikseen ja pyritään järjestämään viikon 43 aikana. Perehdytys tehtävään järjestetään marraskuussa.

Nordea is looking for Future Finance Professionals 2024!

This could be your opening!

We are currently looking for summer associates to join our Future Finance Professional (FFP) program for 2024 at our Helsinki office. We are recruiting talents with great personalities who strive to beat expectations and take pride in fulfilling our customers’ needs. That is the core of Nordea Markets, Large Corporates & Institutions (LC&I) and Wealth Management.

When joining the FFP program you get a unique hands-on experience and deep insight into the financial markets, being placed at the centre of it all, with every opportunity to learn from some of the brightest minds in the industry. You will be assigned to a unit within Nordea Markets, LC&I and Wealth Management from May till September, during which time you will take on challenging tasks and responsibilities in close collaboration with esteemed professional and supporting staff. The program is a great opportunity for yo to kick-start your career and get to know us – and us you. 

Please see the recruiting teams and roles here

For additional information please visit: https://www.nordea.com/en/careers/future-finance-professional-programme

Columbia Road’s 2024 associate program

It’s the most wonderful time of the year! And now we’re not referring to the Holiday season, but to the awaited application period for Columbia Road’s 2024 associate program ???????? 

The search is on for ⚡️Marketing Technology and Software developer⚡️ associates in the final year(s) of their studies. You have already gained some work experience in the field and have a growth hacking mindset. With us, you’ll get to grow professionally amongst over 150 exceptionally talented people while helping our customers grow their businesses. 

The Associate Program is a full-time summer job with the possibility to start working part-time already in spring of 2024. You’ll get to learn from a bunch of skilled professionals who don’t take themselves too seriously – learn the secrets of digital sales consulting while having a good time with your fellow Roadies. We give a lot of responsibility and freedom to our employees and love to share some laughs and drinks after work. Learn more about the different positions here and apply by Nov 26th!

We’re looking forward to hearing from you, future Roadie! ????

Päätösluettelo 24/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 25.9.2023 päättänyt:

 • Valita baarimestariksi Essi Paasosen.
 • Jakaa projektikassan rahat esitetyn mukaisesti.
 • Hyväksyä Ulkkiksen virkistäytymisbudjetin.

Ilmoitusasiat:

 • Strategiatyöryhmä 21.9. (Isolauri, Koski)
 • Tapaaminen Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitetet kanssa (Isolauri, Sääksi, Luukkala)
 • Enklaavi ry:n 32. vuosijuhlat (Vesanen, Hering)

Lisäksi keskusteltiin vuoden 2024 talousarviosta, TuKYn taloushallinnon digitalisoinnista ja TSE:n Alumnipäivästä.

Turussa 25.9.2023
Sihteeri
Elle Luukkala

”Pakko on paras muusa”

KONE Oyj:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth ilmoitti maanantaina 2.10.2023 jättävänsä tehtävän hissiyhtiön toimitusjohtajana (KONE Oyj pörssitiedote 2.10.2023). Ekonomi Ehrnrooth toimi toimitusjohtajan tehtävässä vuodesta 2014, ja tätä ennen Koneen talousjohtajana vuodesta 2009.

Ehrnroothin eroilmoitus antoi minulle inspiraation tähän blogiin. Kone on suomalaisille tuttu yhtiö, jonka juuret ovat 110 vuoden aikana kasvaneet Suomen maaperästä globaaleille markkinoille. Kone on perinteisesti mielletty Herlinin suvun yhtiöksi, mutta Helsingin pörssissäkin yhtiö on ehtinyt olla vuodesta 1967. Herlinien ote yhtiöstä on silti pysynyt, ja Pekka Herlin (1932–2003) jälkeläisineen ovat toimineet ja toimivat luottamustehtävissä edelleen. Tämä blogiteksti ei kuitenkaan kerro KONE Oyj:stä, Herlinien suvusta eikä edes Henrik Ehrnroothin edeltäjästä Matti Alahuhdasta, vaikka näistä kaikista eittämättä blogitekstin aiheeksi olisikin.

Päätin valottaa tässä blogitekstissä suuresti arvostamani Arvo Tuonosen (1931–2021) elämää ja vaiheita. Ekonomi Arvo Tuononen toimi Koneen talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1972–1991, sekä tätä ennen konsernissa eri johtotehtävissä vuodesta 1963.

Tuononen oli mukana tekemässä päätöksiä, kun Koneesta tehtiin toden teolla ensimmäinen suomalainen globaali yhtiö. Varsinkin yrityskaupoissa 1970- ja 1980-luvuilla Tuonosen roolia on korostettu, koska hänellä oli kyky arvioida kohdeyhtiöiden tilinpäätösten ja pääoman tuottoasteiden avulla yrityskaupan houkuttelevuutta. 1980-luvulle tultaessa Koneen liikevaihto oli jo kaksi miljardia markkaa ja 11 000 työntekijää 25 eri maassa. 1985 liikevaihto oli kasvanut viiteen miljardiin markkaan ja työntekijämäärä 15 500 henkilöön.

Arvo Tuonosen merkitys Koneen johtamisjärjestelmissä on pidetty edistyksellisenä. Tuonosen vastuulla oli ATK-järjestelmien [sic] kehittäminen, ja hänen tahdostaan Koneelle hankittiin vuonna 1967 IBM 360 -tietokone. Järjestelmä mahdollisti esimerkiksi varastoarvojen seuraamisen lisäksi varaston arvon ohjaamisen ja tuotannon ohjaamisen aivan uudella tasolla, sekä yhtiön divisioonien paremman tilanneseurannan. Tuononen korosti ajantasaisen tilannekuvan merkitystä, ja yhtiölle laadittiin koko konsernin kattava PBC-järjestelmä (Planning, Budgeting, Controlling). On kerrottu, että silloinen johtoryhmä otti oppia Puolustusvoimien johtavilta upseereilta, joiden mukaan vihollisen lisäksi on tunnettava myös omien joukkojen tilanne. Koneessa kiinnitettiin siis markkinoiden ja kilpailijoiden ohella huomiota paljon oman yhtiön tilaan, ja tästä syystä raportointi- ja seurausjärjestelmää on pidetty erittäin edistyksellisenä 1970-luvun Suomessa. Anekdoottina mainittakoon, että Koneen sisäisen raportointijärjestelmän käytäntönä oli antaa edellisen kuukauden tulos viidentenä arkipäivänä. Taloushallinnon työtä tekevänä on perin motivoivaa ajatella, että mikäli suuryhtiö sai tuloksen ulos viidessä päivässä 1970-luvulla, niin eiköhän nykyajan vehkeillä pitäisi pystyä vähintään samaan.

Tohtori Karl-Erik Michelsenin vuonna 2013 julkaistussa Koneen 100-vuotishistoriikissa todetaan: ”Koneen johtamismallin kova ydin oli Arvo Tuonosen kehittämä valvontajärjestelmä, jolla emoyhtiö pystyi kontrolloimaan lähes reaaliajassa yhtymän yksiköiden toimintaa, myyntiä, tuotantoa ja varastoja. Munkkiniemen kartanon tiloihin asennetun IBM-tietokoneen avulla Kone keräsi ja analysoi toimintayksiköiltä saatua taloudellista ja tuotannollista tietoa.”

Tuonosen analyysi oli, että Koneen menestys on perustunut neljään kulmakiveen: luotettava tekniikka, nykyaikaiset tuotantomenetelmät, terve rahoitusmalli ja luotettava raportointi- ja valvontajärjestelmä. Tuononen oli myös vienyt läpi prosessin, jossa Koneen käyttöpääoma käännettiin optimaalisempaan suuntaan yksinkertaisella toimella: Koneen tarjoamat huoltosopimukset laskutettiin kuukauden alussa eikä kuukauden lopussa. Tuonosen kaudella Kone oppi hyödyntämään eri markkina-alueidensa valuuttoja tuotteiden liikkuessa valtiosta toiseen.

Ekonomiksi Tuononen oli valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1955. Sotilasarvoltaan Tuononen oli reservin kapteeni. Eläkkeelle jäätyään Tuononen toimi useiden suomalaisten yhtiöiden hallituksissa. Lama-ajan Suomessa oli käyttöä Tuonosen kokemukselle ja näkemykselle rahoitusrakenteeseen ja tilanneseurantaan liittyen.

Arvo Tuonosen kokemukset saattavat tuntua kaukaisilta. Ilokseni olen kuitenkin havainnut, että samat johtopäätökset, joita Tuononen ja Koneen johtoryhmä teki 1970-luvulla, ovat edelleen tämän päivän liiketoiminnassa relevantteja. Olen itse pestissäni TuKYn taloustoimikunnan puheenjohtajana voinut hyödyntää edellä mainittuja Tuonosen havaintoja esimerkiksi raportointiin ja käyttöpääomaan liittyen. Varsinkin johtamisessa tilannekuvan merkitystä ei voi korostaa liikaa. Menestyksellisiä hankkeita kun johdetaan nykyisyydestä käsin: ei sieltä käsin missä oltiin eilen, ei sieltä käsin missä ollaan huomenna – eikä varsinkaan sieltä käsin missä ei olla koskaan.

Päätän blogin Tuonosen käyttämään sanontaan

”Pakko on paras muusa”.

Lauri Toivola
Taloustoimikunnan puheenjohtaja

Lähteet:

Simon, John, and Ilkka, Rekiaro. Koneen ruhtinas: Pekka Herlinin elämä. 1. p. Otava 2010, Helsinki.

KONE Oyj Pörssijulkaisu 2.10.2023: https://www.kone.com/fi/uutiset-ja-taustat/tiedotteet/sisapiiritieto–koneen-toimitusjohtaja-henrik-ehrnrooth-jattaa-yhtion-vuoden-2024-ensimmaisen-vuosipuoliskon-aikana-2023-10-02.aspx

KONE Oyj Historia: https://www.kone.com/fi/yhtio/historia/

Arvo Tuonosen muistokirjoitus, Helsingin Sanomat 6.6.2021: https://www.hs.fi/muistot/art-2000008024943.html