Päätösluettelo 27/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 16.10.2023 päättänyt:

  • Myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden Pikkulaskiaisen päätuottajalle hallituksen kokoukseen 16.10.2023.
  • Valita Pikkulaskiaisen tiimiläisiksi Kaarlo Noponen, Mona Salo, Kasperi Paassilta, Kiia Hållfast, Kalle Moberg, Matilda Mankonen, Simon Sarmaja, Roosa Kyyrä, Amanda Ruuhijärvi ja Aleksanteri Sova.
  • Valtuuttaa Vesanen ostamaan Parkin alakertaan tarvittaessa uusi tietokone.
  • Hyväksyä Sawusauna ry TuKYn toimijaryhmäksi.
  • Valtuuttaa Isolauri avaamaan vapputuottajan haku.
  • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

  • Taloustoimikunnan kokous 19.10.2023 (Toivola)
  • Profea Oy:n tilanne (Koski, Toivola)

Lisäksi keskusteltiin vuoden 2024 talousarviosta, Parkin investointibudjetista, TuKYn kassavirtaennusteesta 2023, vuosijuhlista, Suomen Ekonomien Code of Conductista ja Opekerhon avoimesta kirjeestä.

Turussa 16.10.2023
Sihteeri
Elle Luukkala