Päätösluettelo 24/2023

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 25.9.2023 päättänyt:

  • Valita baarimestariksi Essi Paasosen.
  • Jakaa projektikassan rahat esitetyn mukaisesti.
  • Hyväksyä Ulkkiksen virkistäytymisbudjetin.

Ilmoitusasiat:

  • Strategiatyöryhmä 21.9. (Isolauri, Koski)
  • Tapaaminen Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitetet kanssa (Isolauri, Sääksi, Luukkala)
  • Enklaavi ry:n 32. vuosijuhlat (Vesanen, Hering)

Lisäksi keskusteltiin vuoden 2024 talousarviosta, TuKYn taloushallinnon digitalisoinnista ja TSE:n Alumnipäivästä.

Turussa 25.9.2023
Sihteeri
Elle Luukkala