Uhkia vai mahdollisuuksia?

Kuinka pitkään tulee toimia tietyllä tavalla, jotta siitä tulee perinne? Kuinka kauan menee, että voi sanoa ”aina on ollut”? Kuinka nopeasti tietyt toimintatavat juurtuvat yhdistykseen? Oman kokemukseni mukaan tämä voi tapahtua jopa vuodessa. Kaltaisemme organisaation muisti ei ole pitkä, varsinkaan kun toimijat vaihtuvat vuosittain. Tällöin voi riittää, että asiat tehdään tietyllä tavalla kerran ja jatkossa oletetaan, että näin on aina tehty.

Järjestön muisti on siis yleisesti noin vuoden tai kahden mittainen. Nyt, kuvitelkaa tilanne, jossa puhkeaa maailmanlaajuinen pandemia, joka kestää monta vuotta. Tapahtumia ei pystytä järjestämään samalla tavalla ja perinteiset keinot eivät enää toimi. Joudutaan mukautumaan olosuhteisiin ja luomaan uusia toimintatapoja. Kun valmista pohjaa ei ole täytyy keksiä pyörä uudestaan. Kahden vuoden jälkeen maailmantilanne palaakin ”normaaliin”. Tällöin on jo totuttu tiettyihin tapoihin ja ehditty unohtaa mitä aiemmin on ollut. Perimätieto auttaa tässä jonkin verran, mutta paljon tulee jälleen pohtia ja päätellä itse.

Tilanne on toki kuormittava, siitä ei pääse mihinkään. Joudutaan totuttelemaan jälleen toimintatapoihin, jotka on unohdettu ja joita kaikkien tulee noudattaa. Ottaa aikansa ennen kuin arki saadaan taas rullaamaan. Tilanne on haastava, mutta haluan nähdä myös sen mahdollisuuden, mitä tämä tarjoaa. Kun ei ole lähivuosilta tarkkaa pohjaa, jonka mukaan mennä, antaa tämä enemmän tilaa kokeilla uutta.

Vappu on tästä hyvä esimerkki. Tuntui mahtavalta päästä jälleen järjestämään perinteiset kuntalaisbailut ja pitkän odotuksen jälkeen avaamaan vapun vietto. Olemme pääsemässä viettämään opiskelijavappua ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen ja seuraavat kaksi viikkoa tulevat olemaan monille ikimuistoiset. Monta vuosikurssia, omani mukaan lukien, ei osaa odottaa muuta kuin mitä vanhemmat vuosikurssit ovat heille kertoneet. Ja hyvä niin. Vappu ei tule olemaan samanlainen kuin aiemmin, eikä sen kuulukaan. Toimintamme tulee muuttua eikä vain toistaa itseään. Uuden luominen on toki raskaampaa, kuin vanhan toistaminen eikä kaikkea ei tarvitsekaan muuttaa tai aina aloittaa nollasta. Ilman muutosta ei kuitenkaan tapahdu kehitystä. Uuden kokeilu onkin asia, jonka toivon jäävän elämään vahvemmin ihmisten mieleen pandemian ajan seurauksena.

Tilanne pandemian jälkeen on optimaalinen muutosten tekoon, mutta haluan myös korostaa, että poikkeustilanteen ei tulisi olla edellytys uuden luomiselle. Liian usein noudatetaan vain sokeasti tapoja ja perinteitä, vaikka niille ei löydy parempaa perustetta kuin että näin on toimittu aiemmin. Varsinkin yhdistyksessämme, jossa vaihtuvuus on nopeaa, ei tulisi liikaa takertua olemassa oleviin muotteihin vaan rohkeasti kokeilla uutta. Hyviä toimintatapoja ja yhteisiä pelisääntöjä tulee totta kai noudattaa, mutta ei tarvitse vain toistaa aiempien vuosien mallia. Me olemme täällä oppimassa taitoja tulevaisuutta varten ja meidän tulee uskaltaa haluta kehittyä ja kokeilla. Kaikki ei tule menemään täydellisesti, mutta virheet ovat välttämättömiä kasvun kannalta.

Ajatellaan esimerkiksi tapahtumistamme suurinta, Pikkulaskiaista. 2020 sen koettiin olevan kehityksensä huipulla, kunnes tänä vuonna mielikuvituksellisten ideoiden myötä vietiin tapahtuma jälleen uudelle tasolle lähes joka aspektilla. Vaikka tapahtuma ei ollut täydellinen, otti se kuitenkin suuria kehitysaskeleita. Tämä on vain yksi näkyvä esimerkki muiden joukossa siitä, miten toimijamme ovat lähteneet luomaan uutta ja kehittäneet yhdistystämme sekä itseään. Onkin ollut ilo seurata miten määrätietoisesti lukuisat toimijat eri sektoreilla ovat kaudellaan tarttuneet tuumasta toimeen ja lähteneet viemään toimintaa eteenpäin. Vuosi toiminnassa on lyhyt aika, joten ottakaa siitä kaikki irti. Teillä on oikeus tehdä muutoksia, käyttäkää sitä.

Tällä tekstillä haluan kannustaa kaikkia olemaan rohkeita ja kokeilemaan uutta. Olkaa innovatiivisia, kyseenalaistakaa vanhaa ja haastakaa nykytilanne. Älkää pelätkö tehdä virheitä, vaan luottakaa itseenne. Uhkia löytyy aina, mutta keskittykää mieluummin mahdollisuuksiin.

Ps. Jos haluat päästä uudistamaan TuKYä ja olemaan osa sen toiminnan kehittämistä, muista että työntekijöiden haku päättyy huomenna tiistaina.

Juho Perttula
Hallituksen puheenjohtaja