Turun KY hakee työntekijöitä

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa, myyntipäällikköä ja talouspäällikköä. Alla on eriteltynä pestien hakukuulutukset.

Toiminnanjohtaja

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa 1.8.2022 alkavaan työsuhteeseen. Hakijan toiveiden mukaan työsuhde voidaan aloittaa myös aikaisemmin. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelevät vähintään elokuun ajan samanaikaisesti. Syyskuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti.

Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Työntekijältä toivotaan sitoutumista työtehtävään vuoden 2023 loppuun.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Päivittäisestä viestinnästä vastaaminen yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät ja jäsenasioista huolehtiminen
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n eri toimijoiden tukeminen ja kouluttaminen
 • Erilaiset projektit

Hakijalta edellytetään:

 • Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • Tahtoa kehittää Turun KY:n toimintaa

Eduksi luetaan:

 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Aikaisempi kokemus hallinnollisista tehtävistä
 • Kokemus sidosryhmätyöskentelystä

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritelty työaika on 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka 450€/kk ja lisätyötunneista maksetaan 7,5€/h korvaus.

Lisätietoja tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Anna Veijalainen (toiminnanjohtaja@tuky.fi).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Juho Perttulalle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tiistaihin 19.4.2022 klo 23:59 mennessä. Haastattelut sovitaan erikseen ja suoritetaan viikon 16 aikana. Perehdytys voidaan aloittaa jo kesällä ja siitä sovitaan hakijan kanssa erikseen.

Myyntipäällikkö

Turun KY hakee myyntipäällikköä 1.8.2022 alkavaan työsuhteeseen. Työsuhde voidaan hakijan toiveiden mukaan aloittaa jo aikaisemmin, esimerkiksi toukokuussa. Uusi ja nykyinen myyntipäällikkö työskentelevät vähintään elokuun ajan samanaikaisesti. Syyskuun alusta alkaen uusi myyntipäällikkö työskentelee itsenäisesti.

Myyntipäällikkö vastaa Turun KY:n yritysyhteistyösektorista yhdessä TuKY Corporate Relations -tiimin kanssa sekä toimii kokoonpanon esihenkilönä. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Työntekijältä toivotaan sitoutumista työtehtävään vuoden 2023 loppuun.

Myyntipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen ja hallinta
 • Uusasiakashankinta
 • Turun KY:n yrityssuhteiden johtaminen ja sektorin asiantuntijana toimiminen
 • TuKY Corporate Relations -tiimin esihenkilönä toimiminen
 • Työskentely Turun KY:n hallituksen sekä muiden työntekijöiden kanssa

Hakijalta edellytetään:

 • Hyviä vuorovaikutustaitoja; kykyä vakuuttaa, neuvotella ja kuunnella
 • Organisointikykyä ja halua oppia myynnin vahvaksi ammattilaiseksi
 • Ideoita ja motivaatiota kehittää Turun KY:n yritysyhteistyösektoria
 • Halua oppia esihenkilötyöskentelystä
 • Intoa tiiminvetämiseen ja koko TuKY Corporate Relations -tiimin kehittämiseen

Eduksi luetaan:

 • Aiempi kokemus Turun KY:stä tai muusta vapaaehtoistoiminnasta, erityisesti yritysyhteistyöasioissa
 • Kokemus myynnin ja kumppanuuksien hallinnoimisesta
 • Turun KY:n yritysyhteistyösektorin tuntemus
 • Aiempi kokemus  B2B-myyntityöstä
 • Aiempi kokemus ihmislähtöisestä/valmentavasta esihenkilötyöstä

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työympäristön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritetty työaika 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kuukausittainen pohjapalkka 450€/kk, tulokseen pohjautuva provisiopalkka 3% sekä 7,5€/h lisätyötunneista.

Lisätietoja tehtävistä antaa myyntipäällikkö Alina Nikula (myyntipaallikko@tuky.fi, +358 50 517 7762 ).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Juho Perttulalle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi  19.4.2022 klo 23:59 mennessä. Haastattelut voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo haun ollessa auki. Loput haastattelut toteutetaan viikolla 16. Perehdytys aloitetaan hakijan aikataulun mukaan toukokuussa tai viimeistään elokuun alussa.

Talouspäällikkö

Turun KY hakee talouspäällikköä 1.9.2022 alkavaan työsuhteeseen. Uusi talouspäällikkö työskentelee syyskuun ajan työtehtävään perehtyen yhdessä nykyisen talouspäällikön kanssa ja jatkaa itsenäisesti työssään 1.10. alkaen. Talouspäällikkö vastaa yhdistyksen päivittäistaloudesta yhdessä hallituksen ja taloustoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen toistaiseksi voimassa oleva.

Talouspäällikön tehtäviin kuuluvat muun muassa:
• Päivittäistalouden hoitaminen: laskujen maksu, laskutus, kirjanpito, tilinpäätös, palkanlaskenta, viranomaisilmoitukset
• Jaostojen ja toimijaryhmien talousneuvonta
• Talousraportointi ja -suunnittelu
• Taloustoimikunnan sihteerinä toimiminen
• Turun KY:n hallituksen kokouksiin ja muuhun hallituksen työskentelyyn osallistuminen

Hakijalta edellytetään:
• Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
• Hyviä perustaitoja laskentatoimesta
• Hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä sujuvaan suulliseen ja kirjalliseen viestintään
• Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta

Eduksi luetaan:
• Aikaisempi työkokemus taloudenhoidosta ja kirjanpidosta
• Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
• Kiinnostusta kehittää Turun KY:n taloudenhoidon menetelmiä

Tarjoamme:
• Monipuolisen ja itsenäisen tehtäväkuvan
• Kannustavan ja mukavan työyhteisön
• Joustavat työajat
• Kattavan perehdytyksen ja koulutuksen työtehtävään
• Arvokasta työkokemusta opintojen oheen taloushallinnon tehtävistä

Talouspäällikön työsuhde on osa-aikainen, 15 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on kiinteä kuukausipalkka 450 €/kk ja lisätunneista maksetaan 7,5 €/h korvaus. Toimi mahdollistaa normaalin koulunkäynnin ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen puheenjohtaja Juho Perttulalle sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi tiistaina 19.4.2022 klo 23.59 mennessä. Haastattelut järjestetään viikolla 16. Haastattelut voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo haun ollessa auki. Perehdytys aloitetaan hakijan aikataulun mukaan, mutta viimeistään syyskuussa 1.9.2022.

Lisätietoja tehtävään liittyen antaa talouspäällikkö Simon Sarmaja sähköpostitse talouspaallikko@tuky.fi tai puhelimitse 040 5109300.

EY rekrytoi!

Data Specialist, EY Helsinki
http://eyglobal.yello.co/jobs/PfmbxXhT8o43bTNfOMsgGQ/job_boards/c1riT–B2O-KySgYWsZO1Q
Do you have interest in data related questions and problem solving? The audit practice is in flux trying to adapt to a world where data rules. EY is at the forefront of this change and our NADD (Nordic Analytics Data Delivery)-team is at the driver’s seat. The team is now expanding and looking for talented colleagues to join their merry little band in Helsinki starting in August 2022! If interested, read more and apply now or at latest by 24.4.2022!

Tilintarkastajia – Associate, EY Suomi
http://eyglobal.yello.co/jobs/GARd7aPyGM-IDjEwH3XWqQ/job_boards/c1riT–B2O-KySgYWsZO1Q
Haluaisitko olla mukana viemässä tilintarkastusta tulevaisuuteen, jossa keskeisessä roolissa ovat teknologioiden hyödyntäminen, data-analytiikka sekä lisäarvon tuottaminen asiakkaalle? Etsimme nyt uraansa aloittelevia tai jo hieman kokemusta kartuttaneita osaajia muun muassa Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, ja Jyväskylään.Hae nyt tai viimeistään 30.4.2022! 

Finance Technology Consultants, Technology Solution Delivery
http://eyglobal.yello.co/jobs/GH72Wx0zLr8TOaT0Klen7g/job_boards/c1riT–B2O-KySgYWsZO1Q
EY’s successful Technology Solution Delivery team in Helsinki is currently looking for graduates to join the team as Finance Consultants to manage prestige SAP-driven transformation projects for our leading Finnish, Nordic and Global clients. Take a look and apply now or at latest by 4.4.2022

Pikkulaskiaisen 2023 päätuottaja esittäytyy

Vihdoin ja viimein on tullut taas se aika vuodesta, kun Suomen suurin ja kaunein talvifestivaali on aivan nurkan takana. Odotus on ollut pitkä ja matka tähän pisteeseen ajoittain tuskallinen, mutta nyt on tullut aika poimia viimeisen kahden vuoden aikana istutettuja hedelmiä. Oman lukuvuoteni ehdoton huippukohta on siis käsillä, mutta väistämättä katseet ovat myös jo ensi vuodessa…

…sillä olen Eetu Teräväinen, kolmannen vuosikurssin opiskelija ja ensi vuoden Pikkulaskiaisen päätuottaja! Oma matkani tämän upean tuotannon parissa alkoi jo syksyllä 2020, kun tulin valituksi mukaan mäkitiimiläiseksi. Viime keväänä nousin mäkituottajan rooliin, ja nyt astun vielä astetta isompiin saappaisiin. Torstaina viimeinkin kruununsa saava tuotanto on ollut poikkeuksellinen, raastavan pitkä, välillä turhauttava, mutta kaikesta huolimatta myös äärimmäisen palkitseva ja opettava. En malta odottaa, että pääsemme näyttämään koko Suomen opiskelijoille, kuinka hienon tapahtuman olemme kaikista vastoinkäymisistä huolimatta onnistuneet luomaan.

Suurin haaste, jonka kohtasimme, oli eittämättä koronapandemia. Ensin viime keväänä tapahtuma peruttiin kokonaan, ja tänä keväänä sitä piti vielä lykätä parilla kuukaudella. Kaiken tuon lisäksi vielä luontoäitikin heitti oman lusikkansa soppaan aloittamalla Hämähäkkitontin peruskallion eroosioprosessin kaksi viikkoa ennen tapahtumaamme. Prosessin, joka kestää parhaimmillaan miljoonia vuosia. Tyylikästä.

Kaikesta tuosta ollaan onneksi selvitty, ja tällä viikolla saa jo nauttia. Tapahtumatuotannon taitojen lisäksi projekti on antanut paljon iloisia hetkiä ja hyviä ystäviä. Piakkoin alkava tuottajahaku on teille kaikille siis ainutlaatuinen tilaisuus päästä sekä luomaan ensi vuoden tajunnanräjäyttävää spektaakkelia, että kokemaan unohtumattomia hetkiä tuottajatiimin kanssa muun muassa lukuisissa eri tapahtumissa. Tämän viikon torstai tulee jäämään muistoihinne ikuisiksi ajoiksi, mutta omissa suunnitelmissani ensi vuoden festivaali tyhjentää kaikki pajatsot.

Hakekaa siis rohkeasti mukaan tiimiin ja ennen kaikkea saapukaa paikalle torstaina, silloin nähdään!

#pikkujännä #närbörjar #minttukaakao

Eetu Teräväinen