Turun KY hakee jäsentä viestintätiimiin vuodelle 2021

Haluatko viestinnän asiantuntijaksi ja mukaan tuottamaan Turun KY:n omaa painomediaa, KYlistettä?

Turun KY hakee1 lisäjäsentä viestintätiimiin vuodelle 2021. Asiantuntijaelin vastaa KYlisteen toimituksesta ja osallistuu Turun KY:n säännöllisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä vuoden 2021 viestintävastaavan kanssa. Tiimi jakaa tarkemmat vastuualueet keskenään viestintävastaavan johdolla.

Haku on auki 23.2.-9.3. ja hakemukset lähetetään osoitteeseen viestinta@tuky.fi​. Hakijat haastatellaan viikolla 10, ja päätöksestä ilmoitetaan seuraavalla viikolla. Perehdytys alkaa maaliskuussa KYlisteen parissa yhdessä muun toimituksen kanssa sekä tiedottajakoulutuksella viestintävastaavan kanssa. Henkilöiltä odotetaan sitoutumista vähintään vuoden loppuun asti. Tehtävään voi hakea vuosikurssista riippumatta.

KYliste on Turun KY:n julkaisema lehti, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa: kahdesti kevät- ja syyslukukausilla, minkä lisäksi kesällä ilmestyy pupuille osoitettu erikoisnumero. Päätoimitus järjestää lehden toimituskokoukset ja huolehtii uusien toimittajien ja taittajien perehdyttämisestä, lehden graafisesta ilmeestä ja sen kehittämisestä. 

Turun KY:n säännöllisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu viestintävastaavan tukeminen päivittäisessä viestinnässä ja projekteissa. 

Henkilövalintaa tehtäessä huomioidaan alla olevat valintaperusteet. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, mitkä viestinnälliset tiimissä ovat hakijalle mieluisimpia. Tiimiin haetaan mahdollisimman monipuolista osaamista, joten hakijan ei tarvitse täyttää kaikkia kriteerejä. Taitojen yhteensopivuus tiimiin on tärkeintä. 

Valintaperusteet:

  • Kiinnostus Turun KY:n viestintää kohtaan
  • Motivaatio oppia ja kehittyä tehtävässä
  • Hakemus sekä mahdolliset liitetiedostot esim. grafiikat, kirjoitukset, valokuvat tmv.
  • Graafinen osaaminen (kuvanmuokkaus, sometilit, taittokokemus tmv.)
  • Viestintäkokemus (printtimediat, tiedottajan tai AD:n tehtävät tmv.)
  • Taitojen sopivuus tiimiin

Tuothan esille mahdolliset vahvuutesi myös seuraavissa:

  • Visio KYlisteelle ja muille mahdollisille viestinnällisille projekteille vuodelle 2021 (+)
  • WordPressin hallinta (+)
  • Video-osaaminen (+)

Lisätietoja tehtävänkuvasta saat viestintä@tuky.fi sekä nykyiseltä viestintätiimiltä Nina Varjoselta sekä Ronja Karukselta.