Taloudellista mielenrauhaa koronakriisin keskellä

Taloudellista mielenrauhaa koronakriisin keskellä

Taloudellinen mielenrauha ja vauraus tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Danske Bank on kysynyt suomalaisilta jo kolmena vuonna, millaisena oma taloudellinen tilanne ja sen tulevaisuus heille näyttäytyy. Samalla on selvitetty taloudellisen mielenrauhan tasoa indeksillä, joka mittaa ihmisten luottavaisuutta omaan taloudelliseen tilanteeseensa, talouteen liittyvien huolten määrää ja oman taloudellisen tilanteen tulevaisuudennäkymiä.  

Asteikolla 1-10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa tänä vuonna arvosanan 6,1. Taloudellinen mielenrauhamme on pysynyt varsin samalla tasolla kuin vuosi sitten, jolloin arvosana oli 6,0. Me suomalaiset huolehdimme erityisesti tuloistamme sekä rahojemme kulutuskohteista, kuten vuokrasta, ruoasta ja vaatteista.

Uutiset ovat nyt koronakriisin myötä pullollaan kielteisiä talousnäkymiä, ja tämä vaikuttaa monen suomalaisen luottamukseen omaa taloutta kohtaan. Isossa kuvassa tämä uutisointi ei vielä keväällä tutkimuksen tekoaikaan näyttänyt vaikuttaneen suomalaisten luottamukseen omaa taloutta kohtaan, mutta on hyvä huomioida, että suomalaiset kohtaavat koronakriisin hyvin erilaisista lähtökohdista ja kriisin vaikutuksia tulevaan on vaikea ennustaa.  

Taloudellinen mielenrauha onkin näinä erikoisina aikoina tärkeämpää kuin koskaan, ja hyvän talousosaamisen merkitys korostuu. Erityisen tärkeää se on nuorille, jotka ovat oman taloutensa rakentamisessa vielä alkutaipaleella. Danske Bankin Oma talous haltuun -kyselytutkimuksesta selvisi, että 29-vuotiasta nuorista 34 prosenttia arvioi nuorten taloustaitojen olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla, kun vuonna 2017 tehdyssä tutkimuksissa näin arvioi 38 prosenttia.

Kyselyn tulosten mukaan usko nuorten talousosaamiseen heikentyy vastaajien iän myötä. Kun 15–18-vuotiaista lähes puolet uskoo nuorten taitojen olevan vähintään jokseenkin hyvällä tasolla, ajattelee 26–29-vuotiasta näin alle neljännes. Ehkäpä ikä tuo mukanaan näkemystä talousosaamisen puutteille ja monelle muulle elämänalueelle.

Nuorten taloudellinen mielenrauha syntyy monesta tekijästä, mutta yksi tärkeä asia on keskeisten käsitteiden riittävä ymmärtäminen. Asioihin voi syventyä halutessaan koko elämän, mutta jo nuorena olisi hyvä tuntea perusasiat, jotta arjen saa rullaamaan ilman suuria huolia.

Taloudesta puhuminen on edellytys sille, että nuorille kehittyy terve suhde rahaan. Asioista kannattaa ottaa selvää ja keskustella avoimesti perheen, ystävien ja tuttujen kanssa. Näin myös taidot ja taloudellinen mielenrauha karttuvat.

Mikäli sinua kiinnostaa säästäminen, voit tutustua sijoittamiseen tai avata osakesäästötiliin täältä tai tutustua palveluihimme, joita tarjoamme opiskelijoille täältä. Seuraa myös Armanin matkaa taloudelliseen mielenrauhaan täältä.