OP Turun Seudun asiantuntijoilta vastuullisia talousneuvoja ja arjen sujuvuutta lisääviä vinkkejä

OP Turun Seudun asiantuntijoilta vastuullisia talousneuvoja ja arjen sujuvuutta lisääviä vinkkejä

Onko työ OP:ssa käynyt mielessäsi? Mietitkö, millaisia tehtäviä on tarjolla ja millaisella filosofialla töitä tehdään? Pyrin hieman avaamaan asiaa OP Ryhmän kolmanneksi suurimman osuuspankin, OP Turun Seudun näkökulmasta. Monipuolista tehtäväkenttäämme valaistakseni kerron myös oman uratarinani harjoittelijasta henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi.

Rooleistamme valtaosa liittyy tavalla tai toisella asiakkaiden palvelemiseen ja heidän tarpeidensa ratkaisemiseen. Pyrimme aina toimimaan asiakaslähtöisesti tavoitellen erinomaista asiakaskokemusta jokaisessa kohtaamisessa asiakkaidemme kanssa. Kuulostaa varmaan tutulta? Näinhän ne muutkin pankit pyrkivät toimimaan. Mikä meidät sitten erottaa muista toimijoista? Mielestäni kaikista työntekijöistämme heijastuu selvästi oranssisuutemme ydin, eli vahva arvopohjamme, joka yhdistää meitä kaikkia. OP Ryhmän yhteiset arvot, eli ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen näkyy kaikessa tekemisessämme. Ymmärrämme ja kannamme vastuumme niin yhteiskunnan jäsenenä toimintaympäristössämme kuin vastuullisia talousneuvoja tarjoavana talouden kumppanina. Osuuskuntamuotoinen omistuspohjamme korostaa arvojamme ja niiden pitkiä perinteitä entisestään, olemme aina olleet ja olemme jatkossakin asiakkaitamme varten.

Yrityksen arvopohjan tulisikin resonoida omien arvojesi kanssa, sillä muuten en usko pitkäaikaisten työsuhteiden ja yrityksen sisällä tapahtuvien urapolkujen syntymiseen. Arvomme ovat kuitenkin sellaiset, joiden mukaisesti useampien meistä on helppo toimia ja jotka sopivat erinomaisesti myös koko ajan voimistuviin maailmanlaajuisiin vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden trendeihin.  

Työ pankeissa on tänä päivänä hyvin pitkälti asiantuntijatyötä, jossa ratkaisemme asiakkaidemme palvelutarpeita laajan, asiakkaan tilannetta kartoittavan keskustelun pohjalta. Toimimme asiakkaidemme talouden kumppanina tarjoamalle heille hyviä neuvoja oman talouden turvaamiseen ja taloudenpitoon.  Usein toistuvat asiat hoituvat pääosin verkossa, useimmiten OP-mobiilin avulla. Kohdatessamme asiakkaita pyrimmekin varmistamaan tämän arkea helpottavan työkalun mahdollisimman monipuolisen käytön. Meillä jokainen työpäivä on sisällöltään erilainen, koska jokaisen asiakkaan tilanne on erilainen. Tämä motivoikin asiantuntijoitamme laittamaan itsensä likoon onnistuneiden asiakaskohtaamisten ja hyvän asiakaskokemuksen puolesta.

Omassa, nykyisessä roolissani henkilöasiakkaista vastaavana liiketoimintajohtajana päätehtäväni on luoda tulevalle menestykselle edellytyksiä, eli uudistaa toimintaamme ja varmistaa kilpailukykyämme asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Arjessa työni on valtaosin ihmisiin vaikuttamista tehden parhaani auttaakseni heitä onnistumaan omissa tehtävissään. Myynnin johtajan roolini taas ohjaa minua varmistamaan riittävän tuloksentekokyvyn ja sen myötä tulevien vuosien palvelukyvyn asiakkaillemme.

”Tee aina parhaasi ja ole kärsivällinen”

Oma polkuni nykyiseen tehtävääni on ollut monivaiheinen. Aloitin työni pankissa sijoitusneuvojaharjoittelijana v. 2007, vastavalmistuneena kauppatieteiden maisterina (Åbo Akademista). Ensimmäiset viikot menivät perinteistä polkua kassapalveluissa ja päivittäisasioinnin saloja opetellessa. Meillä oli vielä tuolloin sijoitusneuvonnan päivystyspiste pääkonttorillamme, jonne siirryin mitä monipuolisimpien asiakastapausten koulittavaksi. Toimin tässä roolissa finanssikriisin vaikeimpina hetkinä, jolloin niin omat neuvottelutaitoni kuin myös stressinsietokykyni ja kykyni jättää työasiat taakseni kotiin lähtiessäni olivat todellisessa testissä. ”Mikä ei tapa, vahvistaa” -sanonta piti tuohon jaksoon enemmän kuin hyvin paikkansa ja valmisti minua vaativimpien sijoittaja-asiakkaiden kohtaamisiin.

Suoriuduin ilmeisesti vähintään kohtuullisesti ensimmäisestä vuodestani, koska minut vakinaistettiin aika pian sen jälkeen. Kehityin ja opin koko ajan uutta sijoittamisesta ja varallisuudenhoidosta ja toimin muutaman vuoden ajan sijoitusasiantuntijana, rakentaen omaa asiakassalkkuani. Sain hiljalleen myös vastuuta sijoitusasiantuntijatiimimme osaamisen ylläpitämisessä ja pankkitasoisessa viestinnässä varallisuudenhoidon alueella. Sääntely tällä alueella kasvoi myös merkittävästi samaan aikaan ja v. 2010 minua pyydettiin uuteen, pankkiimme perustettuun varallisuudenhoidon Middle Office -toimintoon. Tässä tehtävässä toimin kolmen vuoden ajan ohjaten, opastaen ja uudistaen toimintaamme alati muuttuvan sääntelyn mukaiseksi.

Työpanokseeni oltiin mitä ilmeisimmin tyytyväisiä, koska organisaatiomme uudistuessa v. 2013 minut nimitettiin varallisuudenhoidon palvelukokonaisuusvastaavaksi. Tehtävässä sain myös vastuulleni OP Private -yksikkömme Back Office -tiimin ja näin minusta tuli myös esimies. Tämä muutos on myöhemmin osoittautunut urallani toistaiseksi merkittävimmäksi muutokseksi. Silloinen esimieheni totesi minulle, että oli tullut aika kokeilla siipieni kantokykyä esimiehenä. Minulle ajatus oli täysin vieras, sillä olin mieltänyt oman urapolkuni etenevän kohti erityisasiantuntijuutta ja koin etten tiedä mitään ihmisten johtamisesta. Alkuun päätinkin hoitaa jaettua rooliani niin, että panostin esimiestyöhön ja ihmisten johtamiseen riittävästi varmistaakseni sen sujumisen, jolloin minulle vapautuisi mahdollisimman paljon aikaa asiantuntijarooliini. Ihmisten johtaminen, eli heidän auttamisensa onnistumaan mahdollisimman hyvin osoittautui kuitenkin todella palkitsevaksi ja vei minut mennessään.

Vielä tässä vaiheessa kuvittelin urani muodostuvan varallisuudenhoidon alueella ja teinkin useita vuosia tiivistä yhteistyötä OP Ryhmän varallisuudenhoidon asiantuntijoiden kanssa, osallistuen erilaisiin työpajoihin ja koko ryhmää koskeviin kehityshankkeisiin. Pankkimme johto oli kuitenkin taas tunnistanut jotain, josta en vielä itse ollut tietoinen. Kesällä 2018 sain kutsun johtamaan pankkimme henkilöasiakkaiden myyntiä ja asiakkuuksia. Kutsu tuli täydellisenä yllätyksenä ja minun pitikin miettiä asiaa yön yli ennen vastaustani. Houkutus haastaa itseäni tässä uudessa tehtävässä oli onneksi suurempi kuin epäonnistumisen pelko, joten vastasin myöntävästi. Tätäkään muutosta en ole hetkeäkään katunut, sillä vaikka vaikeita hetkiä mahtuu muutamaan viime vuoteen, on henkilöasiakasliiketoiminnan upean joukkueen johtaminen yhdessä huippuesimiestiimini kanssa todella motivoivaa ja monella tapaa palkitsevaa!

Haluaisin tähän lopuksi nostaa esiin periaatteen, jonka mukaisesti itse pyrin toimimaan ja jonka koen osaltaan mahdollistaneen urakehitykseni. ”Tee työsi niin hyvin kuin vain pystyt, jotta voit itse aina olla panokseesi tyytyväinen.” Muut kyllä huomaavat, jos suorituksesi ja kykysi ovat riittävän hyviä uusiin tehtäviin tai haasteisiin sekä uralla etenemiseen. Toki kohdalleni on myös osunut useita hyviä, vaikkakin keskenään erilaisia, esimiehiä, jotka ovat kaikki omalla panoksellaan mahdollistaneet ja tukeneet omaa kasvuani ja kehittymistäni. Hyvänä neuvona nostan myös esille riittävän kärsivällisyyden, sillä organisaatioissa myös ajoituksella on suuri merkitys uusien mahdollisuuksien muodostumisessa. Joka hetki ei vain yksinkertaisesti ole ”vapaana” oman urakehityksen kannalta sopivia tehtäviä, mutta hoitamalla nykyiset tehtäväsi erinomaisesti ja keskustelemalla esimiehesi kanssa säännöllisesti uratoiveistasi ja -kehityksestäsi, voit olla varma siitä, että sinut huomioidaan, kun organisaatiossasi tapahtuu muutoksia.

Petri Leino

Kirjoittaja toimii henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtajana OP Turun Seudussa ja on kulkenut tehtäväänsä edellä kuvattua urapolkua, tultuaan töihin pankkiin vastavalmistuneena harjoittelijana ja tuntityöläisenä v. 2007.

Kiinnostuitko omasta urapolusta OP Turun Seudussa?

Avoimet hakemukset sähköpostilla osoitteeseen: turun.seudun.henkilostoosasto@op.fi