Lisäys 13.9. julkaistuun koronatiedotteeseen

*In English below*

Viestimme eilen Turun korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa todetuista koronatartunnoista sekä -altistuksista. Erityisesti opiskelijatapahtumiin ja kohtaamisiin Turussa osallistuneita pyydetään seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin, jos koronaviruksen oireita ilmenee. Tämän lisäksi viestimme Turun KY:n peruvan kaikki tapahtumansa aikavälillä 14.9.-20.9. tartuntatautiviranomaisten kehotuksen mukaisesti.

Eilisen lisäksi tietoomme on tullut, että 10.9. Turun KY:n Pupujaisiin osallistuneella henkilöllä on todettu koronatartunta. Tieto tartunnasta on tullut henkilöltä itseltään. Muistutamme, että tartuntatautiviranomaiset huolehtivat altistumisketjujen selvityksestä sekä ovat yhteydessä mahdollisiin altistuneisiin. Tästä huolimatta jokaisen, joka on 10.9. osallistunut Pupujaisiin, tulee seurata vointiaan tarkasti sekä hakeutua koronatestiin, jos lieviäkin oireita ilmenee.

Muistutamme, että yksilön terveystiedot ovat yksityiselämän suojan piiriin kuuluvaa salassa pidettävää tietoa, ja toisen henkilön terveydentilaan liittyvien tietojen levittäminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tilanteen ylimääräinen spekulointi opiskelijoiden keskuudessa ei ole tässä tilanteessa toivottavaa.

______

Yesterday, we reported on coronavirus infections and exposures found among University of Turku’s students. Anyone who has participated in student events in Turku are asked to monitor their condition and get tested for coronavirus in case they have symptoms that suggest a coronavirus infection. In addition to this, we announced that Turun KY will cancel all its events between September 14th and September 20th at the request of authorities.

In addition to yesterday, it has come to our knowledge that there has been a coronavirus infection among the participants of Turun KY’s event Pupujaiset on 10.9.2020. The information has come from the person him/herself. The healthcare authorities will take care of the investigation of the exposure chains and will be in contact with the potential exposed. Nevertheless, everyone who attended Pupujaiset should monitor their condition closely, and apply for a corona test if even mild symptoms occur.

We remind that an individual’s health information is confidential information that falls within the scope of privacy, and the dissemination of information related to another person’s health may meet the characteristics of a crime. It is very important to remember that speculation among students is not profitable in this situation.