KOKOUSKUTSU: Turun KY:n yhdistyksen ylimääräinen kokous 15.7.2020

Hei Turun KY:n jäsen! 

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry pitää yhdistyksen ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 15.7.2020 klo 18.00 Parkin oleskelutilassa. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset. Kokouksessa äänivaltaisia ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. 

Kokouksessa käsitellään kevätkokouksessa poikkeusolosuhteiden takia esittelemättä jääneet toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, minkä lisäksi kokouksessa myönnetään vastuuvapaus edelliselle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Tämän lisäksi kokouksessa käsitellään huomionosoitusten myöntäminen ja kunniainspehtoorin valinta sekä muutos jaosto-ohjesääntöön, kunniaseuran ohjesääntöön, taloudenhoidon ohjesääntöön, tilaohjesääntöön, toimihenkilöohjesääntöön, toimijaryhmäohjesääntöön ja viestintäohjesääntöön. 

Kokouksen sujuvuuden parantamiseksi toivomme, että perehdytte kokousmateriaaleihin jo etukäteen. Mikäli teillä on kysyttävää kokouksen asialistaan liittyen, allekirjoittaneelle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi. Alla kokouksen asialista. Tervetuloa!  

Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n yhdistyksen ylimääräinen kokous 

Aika: keskiviikko 15.7.2020 klo 18.00Paikka: Parkin oleskelutila, Parkki, Parkinkatu 6 20500 Turku  

Asialista 

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

4. Ääntenlaskijoiden, pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valinta

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Ilmoitusasiat

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vuoden 2019 vastuuvelvollisille

9. Huomionosoitusten myöntäminen 

10. Kunniainspehtoorin valinta

11. Muutos jaosto-ohjesääntöön

12. Muutos kunniaseuran ohjesääntöön (Liite 5, esittelijä Kahanpää)

13. Muutos taloudenhoidon ohjesääntöön (Liite 6, esittelijänä Kahanpää)

14. Muutos tilaohjesääntöön

15. Muutos toimihenkilöohjesääntöön

16. Muutos toimijaryhmäohjesääntöön

17. Muutos viestintäohjesääntöön

18. Muut mahdolliset esille tulevat asiat 

19. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja
Kalle Kahanpää