Turun KY hakee myyntipäällikköä

Turun KY hakee myyntipäällikköä 1.1.2019 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen myyntipäällikkö työskentelee tammikuun ajan samanaikaisesti. Helmikuun alusta alkaen uusi myyntipäällikkö työskentelee itsenäisesti.

Myyntipäällikkö vastaa Turun KY:n yritysyhteistyösektorista yhdessä TuKY COREn kanssa sekä toimimaan kokoonpanon esimiehenä. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiveena on kahden vuoden sitoutuminen työtehtävään.

Myyntipäällikön tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Yhteistyökumppanuuksien kehittäminen ja hallinta
 • Uusasiakashankinta
 • Turun KY:n yrityssuhteiden johtaminen ja sektorin asiantuntijana toimiminen (TuKY COREn esimiehenä toimiminen)

Hakijalta toivotaan:

 • Aiempaa kokemusta myynnistä
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja; kykyä vakuuttaa, neuvotella ja kuunnella
 • Organisointikykyä ja halua oppia myynnin vahvaksi ammattilaiseksi
 • Ideoita ja motivaatiota kehittää Turun KY:n yritysyhteistyösektoria
 • Halua oppia esimiestyöskentelystä

Eduksi luetaan:

 • Aiempi kokemus Turun KY:stä tai muusta vapaaehtoistoiminnasta, erityisesti yritysyhteistyöasioissa
 • Myynnin johtamiskokemus

Työtehtävä on suunniteltu tehtäväksi opiskelujen ohessa; työsopimuksessa määritetty minimityöaika on 10 tuntia viikossa. Palkkauksena työtehtävässä on pohjapalkka sekä tulokseen pohjautuva provisiopalkka. Provisiopalkkaukseen perustuen odotamme hakijan työpanostusta myös määritettyjen työtuntien ulkopuolella.

Lisätietoja tehtävistä antaa Turun KY:n puheenjohtaja Joona Uusitalo tai  myyntipäällikkö Linda Martin (myyntipaallikko@tuky.fi).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Joona Uusitalolle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi keskiviikkoon 28.11.2018 klo 23:59 mennessä. Haastattelut aloitetaan heti hakemuksien saavuttua. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa

Turun KY hakee toiminnanjohtajaa 1.1.2019 alkavaan työsuhteeseen. Uusi ja nykyinen toiminnanjohtaja työskentelee tammikuun ajan samanaikaisesti. Helmikuun alusta alkaen uusi toiminnanjohtaja työskentelee itsenäisesti.

Toiminnanjohtaja huolehtii yhdistyksen toiminnasta yhdessä hallituksen kanssa. Työsuhde on yhden vuoden määräaikainen, jonka jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Toiveena on kahden vuoden sitoutuminen työtehtävään.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa:

 • Turun KY:n toimiston hoitaminen ja päivystyksistä huolehtiminen
 • Parkin kiinteistön hallinnointi yhdessä kuntamestarin kanssa
 • Päivittäisestä viestinnästä vastaaminen yhdessä viestintävastaavan kanssa
 • Turun KY:n hallituksen sihteerinä toimiminen
 • Edunvalvonnalliset tehtävät ja jäsenasioista huolehtiminen
 • Yhteydenpito sidosryhmiin ja yhdistyksen edustaminen
 • Turun KY:n eri toimijoiden tukeminen ja kouluttaminen
 • Erilaiset projektit

Hakijalta edellytetään:

 • Perehtyneisyyttä Turun KY:n toimintaan
 • Erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä sujuvaan suulliseen että kirjalliseen viestintään
 • Tarkkuutta, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta
 • Joustavuutta sekä kykyä mukautua uusiin tilanteisiin
 • Tahtoa kehittää aktiivista yhdistystämme

Eduksi luetaan:

 • Aikaisempi toiminta Turun KY:ssä tai muussa opiskelijajärjestössä
 • Kokemus vastuu-/johtotehtävistä
 • Edunvalvonnallinen ja viestinnällinen kokemus
 • Mahdollisuus sitoutua tehtävään vuotta pidemmäksi ajaksi

Tarjoamme:

 • Monipuolisen ja itsenäisen tehtävänkuvan
 • Kannustavan ja mukavan työyhteisön
 • Joustavat työajat
 • Arvokasta työkokemusta
 • Opintotukiystävällisen palkkauksen

Toiminnanjohtajan työsuhde on osa-aikainen, 15-20 h/vko ja 10 kk vuodessa. Työsuhde on määräaikainen ensimmäisen vuoden ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Toimen ohella on mahdollista suorittaa normaalisti opintoja, ja kesäkuukausina voi tehdä myös muita kesätöitä.

Lisätietoja tehtävistä antaa Turun KY:n puheenjohtaja Joona Uusitalo tai toiminnanjohtaja Meeri Hannula (toiminnanjohtaja@tuky.fi).

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa Turun KY:n hallituksen puheenjohtaja Joona Uusitalolle osoitteeseen puheenjohtaja@tuky.fi keskiviikkoon 28.11.2018 klo 23:59 mennessä. Haastattelut aloitetaan heti hakemuksien saavuttua. Perehdytys aloitetaan välittömästi valinnan jälkeen.