Päätösluettelo 12/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 1.4.2024 päättänyt:

 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Hyväksyä pankkikorttiohjesäännön päivityksen.
 • Hyväksyä asiantuntijaelinten palkitsemisohjesäännön päivityksen.
 • Ehdottaa kevätkokoukselle sijoitusomaisuuden hallinnoinnin ohjesäännön ja sijoitussuunnitelman päivitystä.
 • Ehdottaa kevätkokoukselle lisätalousarviota.

Ilmoitusasiat:

 • Syksyn 2024 hermokeskus (Martti)
 • TSE ry:n kokous 26.3. (Sääksi)
 • Terve Mieli -kysely (Vehma)

Lisäksi keskusteltiin Wappusouduista, Profean uudelleenjärjestelyistä, PorKyn vuosijuhlista ja nettisivuprojektin etenemisesta ja aikataulusta.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 1.4.2024:

 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To approve the update to the bank card guidelines.
 • To approve the update to the expert institution rewarding guidelines.
 • Propose to the spring meeting an update of the investment asset management guidelines and an investment plan.
 • Propose to the spring meeting an additional budget.

Announcements:

 • Autumn 2024 hermokeskus (Martti)
 • Meeting of TSE ry on March 26th (Sääksi)
 • Terve Mieli Survey (Vehma)

In addition, Wappusoudut, Profea’s reorganization, PorKy’s annual ball, and the progress and schedule of the website project were discussed.

Päätösluettelo/List of resolutions 11/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 25.3.2024 päättänyt:

 • Antaa vuosijuhlatuottajille läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 25.3.2024.
 • Antaa Pikkulaskiaisen 2024 päätuottajalle läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 25.3.2024.
 • Valitaan vuosijuhlatiimin yrityssuhdevastaaviksi Alex Eränteen, Eino Forsmannin ja Oona Siltalan, AD:ksi Iida Virtasen, viestintävastaava Emmi Suomelan, controlleriksi Karoliina Ruuthin, jatkovastaaviksi Sara Punkarin ja Siru Norosen, fiinitiimiin Leea Heringin ja Fanny Robertsin, kokkarivastaavaksi Timo Saarlon ja sillisvastaaviksi Totte Pajuniemen ja Aleksanteri Sovan.
 • Hyväksyä Kahoot-tilauksen toiminnanjohtajan pankkikortille.
 • Valita Parkin terassin urakoitsijaksi Alpha kiinteistöt.
 • Hyväksyä Tommi Koslosen tarjouksen terassiprojektin vastaavana työnjohtajana.
 • Siirtää kevätkokous ajankohtaan 24.4. klo 10:00.
 • Hyväksyä Tommi Koslosen konsultointisopimuksen tarjouksen.
 • Hyväksyä parkin erikoisvaraukset.

Ilmoitusasiat:

 • Optimi ry:n vuosijuhlat (Vesanen, Iso-Kuortti)
 • Kunniaseuran kokous (Agarth, Sääksi)
 • TSE ry:n viestintätapaaminen (Sääksi)

Lisäksi keskusteltiin Pikkulaskiaisen palautekoonnista, tutoreiden koulutuspäivästä, toimarisitseistä, Pikkulaskiaisesta, Vapun nakeista ja PorKyn vuosijuhlista.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 25.3.2024:

 • To grant the Hosts of the Annual Ball producers the right to attend and speak at the Board meeting on 25.03.2024.
 • To grant the producer of Pikkulaskiainen the right to attend and speak at the Board meeting on 25.03.2024.
 • To elect Alex Eränne, Eino Forsmann and Oona Siltala as the head of corporate relations, Ida Virtanen as the AD, Emmi Suomela as the head of communications, Karoliina Ruuth as the controller, Sara Punkari and Siru Noronen and the head of an afterparty, Leea Hering and Fanny Roberts as the head of ball, Timo Saarlo as the head of cocktail event, Totte Pajuniemi and Aleksanteri Sova as the head of sillis of the 74th annual ball of Turun KY.
 • To approve the annual subscription of Kahoot on the Executive Director’s bank card.
 • Elect Alpha Kiinteistöt as your contractor for the Parkki Terrace.
 • Postpone the spring meeting to 24 April at 10:00.
 • To accept the offer from Tommi Koslosen for a consultancy contract to Parkki.
 • To approve special reservations for the Parkki.

Announcements:

 • Optimi ry annual ball (Vesanen, Iso-Kuortti)
 • The Honor Society meeting (Agarth, Sääksi)
 • TSE’s communication meeting (Sääksi)

In addition, the feedback summary of Pikkulaskiainen, tutor training day, Toimarisitsit, Pikkulaskiainen, May Day volunteering and PorKy annual ball were discussed.

Turussa/in Turku 25.3.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo/List of resolutions 10/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 18.3.2024 päättänyt:

 • Antaa vapputuottajille läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokoukseen 18.3.2024.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Hyväksyä Slack Pro -vuositilauksen toiminnanjohtajan pankkikortille.
 • Valtuuttaa Rehnberg avaamaan Speksin tuottajahaku.
 • Hyväksyä Parkin jälleenhankinta-arvon määrityksen teetätyksen tarjouksen.

Ilmoitusasiat:

 • Koulutuksen kehittämistoimikunta 13.3. (Vehma)
 • International forum (Korpineva)
 • Kunniainspehtorin tapaaminen (Sääksi)
 • Vapun tilanne (Sääksi)
 • Jaostopalkitseminen (Sääksi)

Lisäksi keskusteltiin kunniaseuran kokouksesta, Pikkulaskiaisesta, Slack Pro:sta, nettisivuprojektin aloituksesta, Tommi Koslosen konsultointisopimuksesta, kasvisruokalinjauksesta tapahtumiin ja kansainvälisistä kysymyksistä.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 18.3.2024:

 • To grant the May Day producers the right to attend and speak at the Board meeting on 18.03.2024.
 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To approve the annual subscription of Slack Pro on the Executive Director’s bank card.
 • To authorize Rehnberg to open the application for the Speksi Producer.
 • Approve the bid for the Parkki Replacement Value Determination.

Announcements:

 • Education Development Committee 13.3. (Vehma)
 • International forum (Korpineva)
 • Meeting with the Inspektor (Sääksi)
 • May Day (Koski, Misukka)
 • Committee reward event (Sääksi)

In addition, the Honor Society meeting, Pikkulaskiainen, Slack Pro, the start of the website project, Tommi Koslonen’s consultancy contract, the vegetarian food in events and international questions were discussed.

Turussa/in Turku 18.3.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo/List of resolutions 9/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 11.3.2024 päättänyt:

 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Hyväksyä Canva Pron ja Adoben vuositilaukset toiminnanjohtajan pankkikortille.
 • Hyväksyä Nayax-maksupäätetarjouksen.

Ilmoitusasiat:

 • Tilinpäätös 2023 (Riikonen)
 • KY:n vuosijuhlat (Sääksi, Immo)
 • Kylteripuheenjohtajaverkoston kokous 8.3.2024 (Sääksi)
 • Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutus (Agarth, Tella, Rehnberg)

Lisäksi keskusteltiin Kunniainspehtorin tapaamisesta, Wanhasta Narikasta ja Kuntalaisbailuista ja Parkki 40 vuotta juhlista.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 4.3.2024:

 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To approve the annual subscriptions of Canva Pro and Adobe on the Executive Director’s bank card.
 • To approve the Nayax payment terminal offer.

Announcements:

 • Financial statements 2023 (Riikonen)
 • KY’s annual ball (Sääksi, Immo)
 • Kylteripuheenjohtajaverkosto meeting 8.3.2024 (Sääksi)
 • Mental Health First Aid 2-course (Agarth, Tella, Rehnberg)

In addition, the meeting with the Inspektor, Wanha Narikka, Kuntalaisbailut and the 40th anniversary of Parkki celebrations were discussed.

Turussa/in Turku 11.3.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo/List of resolutions 8/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 4.3.2024 päättänyt:

 • Antaa läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen uudelle talouspäällikölle hallituksen kokouksiin vuoden 2024 ajaksi.
 • Antaa läsnäolo- ja puheoikeus vuosijuhlatuottajille hallituksen kokoukseen 04.03.2024.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Lähettää PorKyn vuosijuhlille edustamaan yhdistyksen hallituksen, työntekijät ja taloustoimikunnan puheenjohtajan.
 • Järjestää Pikkulaskiaisen 2025 Profea oy:n nimissä.
 • Esittää kevätkokoukselle TuKY-tapahtumat oy:n purkamista.
 • Siirtää Nayax-maksupäätteen tarjouksen hyväksyminen myöhemmäksi.
 • Valita Turun KY:n 74. vuosijuhlatuottajiksi Amanda Ruuhijärven ja Matilda Mankosen.
 • Valtuuttaa Ruuhijärvi ja Mankonen avaamaan vuosijuhlatiimin haku.
 • Valitaan Parkkiryhmän jäseneksi Minttu Agarthin.

Ilmoitusasiat:

 • Boomi ry:n vuosijuhlat (Agarth, Iso-Kuortti)
 • SHS vuosijuhlat (Vehma, Hartikainen)
 • Yhdistymisen vuosijuhla (Rehnberg)
 • Suomen Ekonomit -tapaaminen (Sääksi)
 • Pikkulaskiainen (Sääksi)

Lisäksi keskusteltiin sijoitusstrategian päivittämisestä, Wanhan Narikan avajaisista, Lex ry: vuosijuhlista ja Terve Mieli -kyselystä.

The Board of The Association of the Economic Students in Turku has decided in its meeting on 4.3.2024:

 • To grant the new Director of Finance the right to attend and speak at the Board meetings for 2024.
 • To grant Hosts of the Annual Ball the right to attend and speak at the Board meeting on 04.03.2024.
 • To approve special reservations for the Parkki.
 • To send the Board, staff and the chair of the Finance Committee to represent at the annual ball of PorKy.
 • To organise the Pikkulaskiainen 2025 on behalf of the Profea Oy.
 • To propose to the spring meeting the dissolution of TuKY Events Oy.
 • To postpone approval of the Nayax payment terminal bid to a later date.
 • To elect Amanda Ruuhijärvi and Matilda Mankonen as the hosts of the 74th annual ball of Turun KY.
 • To authorize Ruuhijärvi and Mankonen to open the application for the annual ball team.
 • To elect Minttu Agarth as a member of the Parkkiryhmä.

Announcements:

 • Boomi ry annual party (Agarth, Iso-Kuortti)
 • SHS annual party (Vehma, Hartikainen).
 • Anniversary of unification (Rehnberg)
 • Meeting with Suomen Ekonomit (Sääksi)
 • Pikkulaskiainen (Sääksi)

In addition, the update of the investment strategy, the opening of Wanha Narikka, the annual party of Lex ry and the Terve Mieli survey were discussed.

Turussa/in Turku 4.3.2024
Sihteeri/Secretary
Minttu Agarth

Päätösluettelo 7/2024

Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry:n hallitus on kokouksessaan 19.2.2024 päättänyt:

 • Lähettää vappukulkueeseen Sääksen, Talvisen ja Immon.
 • Valtuuttaa vapputuottaja Pihla Kosken järjestämään Turun Kauppatieteiden Ylioppilaiden 23.4.2024 järjestettävän vapputapahtuman Mayday Mayhemin.
 • Hyväksyä Parkin erikoisvaraukset.
 • Valita Parkkiryhmään Lauri Heikkisen.
 • Valtuuttaa Ryynäsen avaamaan Parkkiryhmän lisähaun.
 • Valita vuoden 2025 Pikkulaskiaisen päätuottajaksi Aleksi von Hintzen.
 • Valtuuttaa Rehnbergin jatkamaan vuosijuhlatuottajien lisähakua.
 • Valita tutortiimiin koulutusvastaavaksi Kiira Hurulan.
 • Lähettää T-Klubin vuosijuhlille Vehman ja Martin.
 • Järjestää Turun Kauppatieteiden ylioppilaat ry:n kevätkokouksen 8.4. klo 16.00.

Lisäksi keskusteltiin Pikkulaskiaisesta ja kansainvälisyydestä ja viestinnän kaksikielisyydestä.

Turussa 19.2.2024
Sihteeri
Minttu Agarth