Pikkulaskiainen hakee tuottajatiimiä

Tahdotko sinäkin osaksi Pikkuperhettä?
 
Pikkulaskiainen hakee tiiminvetäjiä tuottajatiimiin. Tiiminvetäjänä pääset kehittämään yhtä Suomen suurimmista ja arvostetuimmista opiskelijatapahtumista, joka on kasvanut viimevuosina räjähdysmäisesti yltäen jo 10 000 ihmisen kävijämäärään. Ensi vuonna tapahtuman ammattimaista brändiä tullaan vahvistamaan kehittämällä strategisesti tärkeitä osa-alueita ja yhteistyökumppanuuksia Pikkulaskiaisen 30-vuotisjuhlan siintäessä jo silmissä! Tehtäviä on tarjolla monipuolisesti ja tiiminvetäjän rooli on mainio tilaisuus kerätä työelämässä arvostettuja taitoja omalta osa-alueeltasi, sekä projektinhallinnasta, neuvottelusta, strategia- ja tiimityöskentelystä. Näiden taitojen lisäksi saat konkreettista kiitosta ja palkkioita tekemästäsi työstä, sekä pääset osaksi ainutlaatuista porukkaa, joka on tunnettu yhteishengestään!

Haussa ovat seuraavat tehtävät (11):

Markkinointi:
– Viestintä
– Art Director
– Digimarkkinointi
 
Mäkitiimi:
– Infrastruktuuri- ja aluesuunnittelu (2hlö)
– Tekniikka
 
Yrityssuhteet:
– Anniskelualue
– Pääyhteistyökumppanuudet
– Sponsoriyhteistyö
 
Talous
– Controller (sis. lipunmyynnin)

Jatkot
– Artistikeikat (sis. yökerhot ja artistit)

Tehtäviin haetaan yksin. Haussa katsotaan eduksi tehtävän kannalta olennainen osaaminen, kokemus Pikkulaskiaisesta sekä muu aktiivisuus Turun KY:llä. Kaikilta hakijoilta edellytetään sitoutuneisuutta ja motivaatiota projektia kohtaan, ryhmätyöskentelytaitoja sekä kykyä ideoida ja ajatella laatikon ulkopuolella. Tarkemmat kuvaukset haettavista tehtävistä ja niiden vaatimuksista löydät alta. Lisätietoja voit kysellä vuoden 2020 päätuottajalta sekä vuoden 2019 tuotantotiimiltä.

Hakemuksessa voi ilmaista kiinnostuksen useampaan tehtävään. Tehtäviin voi hakea yksin tai yhdessä, mutta yhdessä hakiessa jokaisen tulee tehdä oma hakemuskirje!
 

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV hakuaikana 8.3.-22.3. osoitteeseen pikkulaskiainen@tuky.fi. Hakuaika päättyy perjantaina 22.3.2018 kello 23.59. Haastattelut järjestetään 23.-24.3. Tehtäviin valituille järjestetään koulutus- ja ryhmäytymistilaisuus 29.-31.3, joten varaathan nämä päivämäärät kalenteriisi.


Markkinointi


Viestintä

Markkinointitiimin vetäjänä olet vastuussa tapahtuman näkyvyydestä ja imagosta, joka erottaa Pikkulaskiaisen ammattimaisuudellaan muista opiskelijatapahtumista. Suunnittelet tapahtuman markkinoinnin kokonaisuudessaan AD:n ja kokoamanne tiimin kanssa. Käytännössä käsialaasi on tapahtumaan kirjallinen ulosanti somekanavia, verkkosivua, Googlea ja painomateriaaleja hyödyntäen. Olet kunnianhimoinen visionääri ja keksit mitä kutkuttavampia markkinointitempauksia ennennäkemättömän näkyvyyden saavuttamiseksi. Kokemus vastaavista tehtävistä auttaa tehtävässä menestymistä, muttei ole välttämätöntä.

Art Director
Olet vastuussa tapahtuman visuaalisesta puolesta, joka on olennainen osa ammattimaisen brändin rakentamista. Tavoitteenasi on viedä tapahtuman visuaalinen ilme Suomen tunnetuimpien festivaalien tasolle. Tätä tavoitetta toteutat yhdessä markkinointivastaavan ja koko markkinointitiimin kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa haalarimerkkien, Facebook bannerin, approkartan sekä somekanavien kuvasisällön suunnittelua ja toteutusta. Tehtävä vaatii visuaalista silmää ja erilaisten työkalujen, kuten Photoshopin hallintaa. Ennen kaikkea tehtävä kuitenkin vaatii kekseliäisyyttä ja halua tehdä jotain ennenäkemätöntä! Kokemus vastaavista tehtävistä luetaan eduksi, muttei ole välttämätöntä.

Digimarkkinointi
Digimarkkinoijan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu Pikkulaskiaisen verkkosivujen kääntäminen, ylläpitäminen ja päivittäminen. Toimit vahvassa yhteistyössä muun tiimin kanssa ja olet strategisten linjausten kehittäjänä digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta. Olet vahvasti mukana luomassa Pikkulaskiaisen markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista. Sinulta odotetaan poikkeuksellisia ideoita sankoin määrin.

Hakijan eduksi katsotaan aiempi kokemus verkkosivujen hallinnoinnista (DIV, Cornerstone jne), ymmärrys sovelluskehityksestä ja hyvä kirjallinen viestintätaito myös englanniksi . Nämä eivät kuitenkaan ole karsivia tekijöitä.


Mäkitiimi


Infrastruktuuri- ja aluesuunnittelu (2hlö)
Infravastaavana vastaat mäkitapahtuman ja toritoimiston erilaisista hankinnoista, ohjelmasta, aluesuunnittelusta, lupa-asioista sekä logistiikasta. Monipuolinen tehtävä vaatii kokonaisuuksien hallintaa, tehokkuutta ja kykyä ideoida paineen alla ratkaisuja miltei tyhjästä. Kokemus tapahtumajärjestämisestä lasketaan eduksi, muttei ole välttämätöntä.


Tekniikkavastaava
Tekniikkavastaavana vastaat lavatekniikasta sekä lipunmyynnin ja mäen tekniikasta. Näihin sisältyy muun muassa äänentoisto, screen, valot ja muut erikoistehosteet. Tehtävässä korostuu visiointitaito, teknisen tuotannon tuntemus ja neuvottelutaidot. Kokemus teknisten vaatimuksien tuntemisesta sekä yleisesti tapahtumatuotannosta lasketaan eduksi muttei ole välttämätöntä.


Yrityssuhteet


Yrityssuhdevastaavana olet vastuussa tapahtuman rahoituksesta ja imagosta. Käytännössä tämä tarkoittaa B2B-myyntiä näkyvyyden vastineeksi. Tavoitteenasi on saada suuria yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat laadukasta, kävijöitä kiinnostavaa sisältöä tapahtumalle.  Tehtävässäsi teet tiivistä yhteistyötä paitsi Pikkulaskiaisen tuotantotiimin kanssa, myös Turun KY:n myyntipäällikön ja COREn kanssa. Myyntihenkisyys, nokkeluus ja menestyksen nälkä auttavat ehdottomasti tässä tehtävässä. Aiempi kokemus yritysmyynnistä ja yrityssuhteista lasketaan eduksi, muttei ole välttämätön.

Anniskelualue
Anniskeluvastaava tuottaa tapahtuman anniskelualueen yhteistyössä yrityskumppanien kanssa sekä koordinoi muun approkierroksen. Vastuualueeseen kuuluu myös anniskelun lupa-asioista huolehtiminen, tuotteiden tilaaminen ja alueen suunnitteleminen. Anniskeluvastaava toimii tiiviissä yhteistyössä aluevastaavien kanssa ja koordinoi anniskelun käytännön toteuttamisen.

Pääyhteistyökumppanuudet
Pääyhteistyövastaava toimii ensisijaisena yhteyshenkilönä suurille kumppanuusyrityksille. Tähän vastuualueeseen kuuluu yrityskumppanien hankkiminen ja yhteistyön koordinointi. Kuuntelet myös pääyhteistyökumppanien toiveita ja osallistut tapahtuman kehittämiseen näiden toiveiden pohjalta. Pääyhteistyövastaava tekee myös töitä median ja kaupungin kanssa. Pääyhteistyövastaava toimii tiiviissä yhteistyössä markkinointitiimin kanssa ja osallistuu yrityksille tarjottavien näkyvyyspakettien suunnitteluun. Pääyhteistyövastaava on tulosvastuullinen toimija Pikkulaskiaisessa.

Sponsoriyhteistyö
Sponsoroinnista ja eduista vastaavan tuottajan vastuulla on mm. majoitus- ja kuljetuspalveluiden hankkiminen ja muut osallistujille tarjottavat etuisuudet ja tarjoukset. Huolehdit myös kansainvälisten osallistujien tarpeista ja toimit viestintäkanavana heille.


Talous


Controller

Controllerina hoidat Pikkulaskiaisen budjetoinnin, kirjanpidon ja juoksevat talousasiat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laskut hoituvat ajallaan, kulut kohdistetaan oikeille projektin osille, kirjanpito täsmää, eivätkä yksittäiset pähkähullut hankinnat horjuta projektin taloutta. Tehtävä vaatii tarkkuutta ja on oiva mahdollisuus päästä hyödyntämään laskentatoimen kurssien oppeja käytännössä. Työ painottuu keväälle 2020, mutta muiden tiiminvetäjien tavoin controller osallistuu tapahtuman luovaan kehittämiseen jo kesästä alkaen. Hyvät Excel-taidot ja projektin tuntemus katsotaan eduksi, mutta aiempaa kokemusta taloushallinnon tehtävistä ei vaadita.

HUOM! Aiemmista vuosista poiketen controller järjestää lisäksi tapahtuman lipunmyynnin. Tehtävänäsi on organisoida tapahtuman lipunmyynti ja lippujen vaihto. Tehtävä vaatii tarkkuutta, huolellisuutta sekä organisointikykyä. Kokemus tapahtumajärjestämisestä lasketaan eduksi, muttei ole välttämätöntä.


Viralliset jatkot

Artistikeikat
Vastuullasi on hoitaa ensi vuoden Pikkulaskiaiseen kotimaan artistikattauksen kerma ja niille omat areenansa. Tehtävässä sinun tulee miettiä hyvä tasapaino artistien välillä, jotta jokainen juhlija löytää varmasti itselleen sopivan artistin tapahtumasta. Kontaktoit ja hinnoittelet artistit itse.

Tämän lisäksi pääset syvälle Turun ravintola-alan ytimeen etsimään Pikkulaskiaiselle parhaat jatkopaikat helmikuuksi. Tehtävä vaatii neuvottelutaitoa, huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Eduksi lasketaan tekniikan tuntemus sekä kokemus ravintola-alasta ja tapahtumatuotannosta, mutta nämä eivät ole välttämättömiä.

Pikkulaskiaisen lyhyt historia

Pikkulaskiainen on Turun KY:lle arvokas brändi, joka on vuosi vuodelta kehittynyt valtavasti. Minusta siinä tiivistyy parhaiten kolme ominaisuutta – ideointikyky, analyyttisyys ja kunnianhimo. Ei ole helppoa tuottaa hyviä ideoita, mutta vielä vaikeampaa on tunnistaa niistä realistiset ja toteutettavissa olevat ideat. Vasta tämän jälkeen rohkeus ja päättäväisyys astuvat kehiin ja kunnianhimoinen porukka vie ideat maaliin. Tässä porukassa olen päässyt puuhastelemaan jo kolmen vuoden ajan.

Aloitin projektin parissa mäkitiimiläisenä vuonna 2017, jonka jälkeen tapahtuma on liki kaksinkertaistunut. Tuolloin mäkikilpailua katseltiin ensimmäistä kertaa screeniltä, joka oli historiallinen käänne tapahtuman tuottamisessa. Se tarkoitti myös sitä, että minun piti tehdä mäkitiimin 2018 vetäjänä mäen tekninen tuotanto vielä isommin ja paremmin. Silloin neuvottelimme yhdessä taisteluparini Antti Heinosen kanssa massiivisen tekniikkapaketin ja mäessä nähtiin ensimmäistä kertaa screenin lisäksi esiintymislava. No eihän sekään riittänyt. Tänä vuonna projektin päätuottajana sain olla ylpeä siitä, että toteutimme mäki- ja yrppätiimin voimin mäen anniskelualueen, artistikeikan ja livestreamin Tuomiokirkkotorin screenille. Tapahtuman kilpaillessa suurimman opiskelijatapahtuman tittelistä, se herätti myös valtakunnallisen median huomion ja tapahtumapäivänä pääsinkin juoksemaan median haastateltavana.

Mutta miten kaikki tämä onnistuu? Mistä niiitä pöljiä, mutta realistisia ideoita puristetaan ja miten ihmeessä ne toteutetaan?

Kaiken takana on tiimi. Tiimi, joka on täynnä erilaisia persoonia, erilaisine vahvuuksineen. Sieltä löytyvät ideat, niiden kyseenalaistaminen, vielä paremmat ideat ja päättäväinen toteuttaminen. Tapahtumantuotannon yllättävät käänteetkään eivät hetkauta, kun tiukan paikan tullessa voi tukeutua tiimiin ja loppuviimein hommaa tehdään juuri tiimille. Silloin ei järkytä edes yökerhojen konkurssit. Pikkulaskiaisesta onkin muodostunut viime vuosina pikku perhe ja haluankin kiittää sydämellisesti minun takana seisonutta tiimiä, sekä toivottaa onnea uudelle perheenpäälle Niklas Rimpille! #pikkuperhe

Alla vielä mässäiltäväksi Pikkulaskiaisen visuaalista ilmettä vuodesta 2011 lähtien aina tähän vuoteen asti. Tuona aikana kahdentuhannen ihmisen tapahtuma on viisinkertaistunut ja tapahtuman visuaalinen ilme on muuttunut jättiharppauksin.

Onkohan tämäkin tapahtuma kohta niin suuri, että sattuu…

Solja Kontu, Pikkulaskiaisen päätuottaja 2019

Pikkulaskiainen hakee tiimiläisiä

 

Pikkulaskiaisen tiimiläisenä pääset kehittämään Suomien suurinta talvifestivaalia, joka on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti yltäen jo liki 8000 ihmisen kävijämäärään. Se koostuu ikonisesta mäkikilpailusta, info & lounge -alueesta, approista, sekä huippuartistien tähdittämistä yökerhojatkoista. Tehtäviä on tarjolla monipuolisesti eri osa-alueilta. Tiimiläisenä saat loistavan CV-merkinnän, arvokasta kokemusta tiimi- ja projektityöskentelystä, tapahtuman järjestämisestä, sekä paineen alla työskentelystä. Samalla pääset nauttimaan tapahtumasta aitiopaikalta ja tilaisuuden osoittaa todelliset kykysi!

Haussa ovat jäsenet seuraaviin tiimeihin

 • Mäkitiimi: 1-2 jäsentä
 • Markkinointi: 2-3 jäsentä
 • Yrityssuhteet: 3-4 jäsentä
 • Lipunmyynti: 3-4 jäsentä

Haussa katsotaan eduksi aikaisempi kokemus tapahtumien järjestämisestä, sekä tiimi- ja projektityöskentelystä. Tärkeintä on kuitenin motivaatio ja ideointikyky! Vedä meitä pelipaidan hihasta Pikkulaskiaisen standilla Mercalla maanantaina 24.9. tai keskiviikkona 3.10. Lisätietoja myös sähköpostitse pikkulaskiainen@tuky.fi, sekä suoraan tiimien vetäjiltä: 

 • Mäki: Niklas Rimpi ja Tuomas Majuri 
 • Markkinointi: Otso Talvitie ja Rosa Kaasalainen
 • Yrityssuhteet: Iida Kuusela
 • Lipunmyynti: Laura Haavisto

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV hakuaikana 24.9.-7.10. osoitteeseen pikkulaskiainen@tuky.fi. Hakuaika päättyy sunnuntaina 7.10.2018. kello 23.59.

 

Mäkitiimi (1-2 jäsentä)

Sarajevon suurmäki. Zakopanen lentomäki. Lahden mäkimonttu. Ja samaan sarjaan voidaan lisätä Pikkulaskiaisen mäki 2019! Mäkitapahtuma on uniikki osa Pikkulaskiaista, mikä erottaa sen muista opiskelijatapahtumista. Mäkitiimin tehtävänä on toteuttaa yksi talven suurimmista ulkoilmatapahtumista, joka esittäytyy kävijöilleen ikimuistoisena ja yhteistyökumppaneilleen ammattimaisena kokonaisuutena. Käytännössä tiimin vastaa mäkitapahtuman erilaisista hankinnoista, ohjelmasta, aluesuunnittelusta, lupa-asioista sekä logistiikasta. Monipuolinen tehtävä vaatii kokonaisuuksien hallintaa, tehokkuutta ja kykyä ideoida paineen alla ratkaisuja miltei tyhjästä. Kokemus tapahtumajärjestämisestä ja hyvät ajotaidot lasketaan eduksi, muttei ole välttämätöntä.

 

Markkinointitiimi (2-3 jäsentä)

Virtuoosit ja visionäärit wanted! Tuhatpäinen ihmismassa janoaa tietoa ja houkuttelevaa visualisointia Suomen suurimmasta talvifestivaalista. Markkinointitiimi on vastuussa Pikkulaskiaisen tapahtuman näkyvyydestä ja brändin rakentamisesta, joka erottuu ammattimaisuudellaan muista opiskelijatapahtumista. Tiimiläisten toimenkuva kattaa laajudessaan muun muassa haalarimerkit, julisteet, somen, teaserit, aftermovie, jännittävien tempausten ideoimisen ja räiskyvien verkkosivujen luonnin. Jos olet kiinnostunut markkinoinnin koukeroista, olet villi visionääri ja vallaton virtuoosi, on aika veistää meille marmoriakin lujempi hakemus!

 

Yrityssuhdetiimi (3-4 jäsentä)

Mitä olisikaan pulkkamäki ilman lämmintä kaakaota tai approt ilman baareja? Yrityssuhdetiimissä pääset varmistamaan, ettei talven riemukkaimmasta tapahtumasta jää uupumaan yhtäkään palapelin palaa. Samalla takaat itsellesi eturivin paikat niin mäen, approjen kuin jatkojenkin järjestämisessä. Tiimin vastuulla on pääsponsorien hankkiminen mäkeen ja appro-baarien kontaktointi. Tiimiläisiltä odotetaan tehtäviin sitoutumista, asiakasorientoituneisuutta ja reipasta asennetta. Olitpa siis vikkelä verkostoituja tai supliikki myyntitykki, yrityssuhdetiimissä pääset harjaannuttamaan bisnesmaailman rautaisia taitoja, joista on hyötyä jokaiselle kauppatieteilijälle!

 

Lipunmyyntitiimi (3-4 jäsentä)

Lipunmyyntitiimi pitää huolen siitä, että tapahtumaan osallistujilla on mahtava fiilis jo lipun hankinnasta lähtien ja että niin lippujen myynti kuin suorituskarttojen vaihto sujuu kuin rasvattu. Tiimin kotina toimii tapahtuman aikana talvifestivaalin info & lounge -alue, joka tulee olemaan ensi helmikuussa suurempi kuin koskaan! Jos sinulla on ilmiömäisiä ideoita, olet vastuuntuntoinen ja numerot pysyvät hallussa, olet etsimäni henkilö. Lipunmyyntitiimin jäsenenä toimit tapahtumapäivänä lipunmyynnissä esimiehenä hektisessä tilanteessa, joten tähän tehtävään tarvitset myös auktoriteettia, pitkää pinnaa ja johtamiskykyä.

Pikkulaskiaisen 2019 tiiminvetäjät

Turun KY:n hallitus on valinnut Pikkulaskiaisen 2019 tiimivetäjät päätuottajan Solja Kontun johtamaan tuotantotiimiin. Pikkulaskiaisen massiivinen produktio kasvaa entisestään syksyllä, kun tiiminvetäjät rekrytoivat jäseniä omiin tiimeihinsä. Rekrytoinneista tiedotetaan TuKYn verkkosivuilla TuKY hakee -osiossa.

Vuoden 2019 Pikkulaskiaisen tuotantotiimin jäsenet, tiiminvetäjät:

Projektikoordinaattori: Aapo Häkkinen

Speksistä tuttu, lavoille eksyneeksi makuuhuonemuusikoksi itseään tituleeraava Häkkisen Aapo ottaa Pikkulaskiaisen artistikattauksen haltuun tulevana vuonna. Enemmän genrejä, nousevia artisteja ja undergroundmeininkiä siis luvassa. Aapon top ominaisuudet tehtävään:

 • Musaskenen tuntemus
 • Kokemus useista keikkaproduktioista

Mäkivastaavat: Niklas Rimpi ja Tuomas Majuri

Viritä stigasi kuntoon, sillä tämä kaksikko laittaa mäen luistamaan! Pikkulaskiaisessa 2018 mäkeä puuhailleena Rimpin Niklas tietää mistä saa Turun edullisimmat lumikuormat. Ulkkiksessa vaikuttava Majurin Tuomas taas tietää mitkä ovat onnistuneen tapahtuman ainekset. Yhdessä he tuovat Pikkulaskiaiseen festarimeininkiä ja urheilukilpailun tuntua panostaen erityisesti mäen tekniikkaan, juontoon ja esiintyjään. Tiimin ehdottomat vahvuudet:

 • Kokemus Pikkulaskiaisesta ja tapahtumien tuottamisesta
 • Visio mäen kehittämiseksi

Markkinointi: Rosa Kaasalainen ja Otso Talvitie

Profeasta tuttu parivaljakko vie Pikkulaskiaisen markkinoinnin ennennäkemättömälle tasolle. Tavoitteena on maan laajuinen näkyvyys ja entistä vahvempi brändi! Talvitien Otso on tunnettu veikeästä kirjoitustyylistään ja toinen toistaan hullunkurisimmista ideoistaan, kun taas Kaasalaisen Rosa tarttuu tuumasta toimeen. Hän huolehtii ideoiden toteuttamisesta ja visuaalisesta ilmeestä. Kaksikon vahvuudet:

 • Monipuolinen markkinointiosaaminen
 • Ideointi ja toteutus samassa paketissa
 • Esimieskokemus

Yrityssuhdevastaava: Iida Kuusela

B2b-markkinoinnin guru ja CORE:stakin tuttu Kuuselan Iida neuvottelee projektin tulevat yrityssuhteet. Hän tuntee projektin hyvin ja tuo mukaan yrityksiä, jotka paitsi kiinnostavat kohdeyleisöä myös hyödyttävät Pikkulaskiaisen brändiä. Hänen top ominaisuudet:

 • Kokemus B2B-myynnistä ja tapahtumien tuottamisesta
 • Periksiantamattomuus

Lipunmyyntivastaava: Laura Haavisto

Ulkkiksesta tuttu Haaviston Laura on täydellinen yhdistelmä kokemusta ja hulvatonta visiointia. Hänen varmojen otteidensa luotsaamanaan toritoimistosta tehdään Pikkulaskiaisen toinen sykkivä sydän ja mukava taukopaikka kävijöille. Lauran tärkeimmät valttikortit:

 • Tarkkuus ja ongelmanratkaisukyky
 • Vankka kokemus tapahtumatuotannosta

Controller: Helmer Haapala

Haapalan Helmer, tuo duracelpupuna tunnettu puuhapete on ehtinyt kuluneen vuoden aikana kerryttää kokemusta tehtävään paitsi laskentatoimen kursseilla, myös TYY:n taloustoimikunnassa ja Wiiniklubin rahastonhoitajana. Tehokas ja oma-aloitteinen tiiminjäsen kirjaimellisesti antoi virtaa koko lipunmyyntitiimille Pikkulaskiaisessa 2018 neuvotellen toritoimistoon tarvittavat sähköt Turun kaupungilta. Plussat tehtävään:

 • Kokemusta Pikkulaskiaisesta ja ideoita sen kehittämiseksi
 • Tarkkuus
 • Excelin ja kirjanpito-ohjelman käyttötaito

Pikkulaskiainen hakee tiiminvetäjiä tuottajatiimiin

Pikkulaskiaisen tiiminvetäjänä pääset kehittämään yhtä Suomen suurimmista ja arvostetuimmista
opiskelijatapahtumista, joka on kasvanut viimevuosina räjähdysmäisesti yltäen jo liki 8000 ihmisen
kävijämäärään. Tänä vuonna tapahtuman kantavat teemat ovat ammattimaisuus ja imago kohti
talvifestivaalia. Näitä arvoja pääset toteuttamaan osana tuottajatiimiä sekä itse rekrytoimasi tiimin
kanssa. Tehtäviä on tarjolla monipuolisesti ja tiiminvetäjän rooli on mainio tilaisuus kerätä
arvokasta työkokemusta projektinhallinnasta, esimiestehtävistä ja tiimityöskentelystä. Samalla
pääset nauttimaan tapahtumasta aitiopaikalta ja tilaisuuden osoittaa todelliset kykysi!

Haussa ovat seuraavat tehtävät:

 • Projektikoordinaattori
 • Markkinointivastaava
 • Art Director
 • Mäkivastaavat(2)
 • Lipunmyyntivastaava
 • Yrityssuhdevastaava
 • Controller

Tehtäviin haetaan pääsääntöisesti yksin, mäkitiimiä lukuun ottamatta. Haussa katsotaan eduksi
tehtävän kannalta olennainen osaaminen, kokemus Pikkulaskiaisesta, sekä muu aktiivisuus Turun
KY:llä. Tarkemmat kuvaukset haettavista tehtävistä ja niiden vaatimuksista löydät alta. Lisätietoja
voit kysellä vuoden 2019 päätuottajalta sekä vuoden 2018 tuotantotiimiltä.

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemus ja CV hakuaikana 9.4-22.4. osoitteeseen
pikkulaskiainen@tuky.fi. Hakuaika päättyy sunnuntaina 22.4.2018 kello 23.59.

 

Projektikoordinaattori

Projektikoordinaattorina avustat Pikkulaskiaisen päätuottajaa, sparraat ja haastat hänet ideoillasi
kehittämään Pikkulaskiaisesta entistä paremman. Oma-aloitteisuus ja visiointikyky ovat
ehdottomasti eduksi tässä tehtävässä. Tuottajan avustamisen ohella vastaat artisteista, sekä
artistien keikkoihin liittyvistä tekniikasta. Kokemus bändien tai artistien kanssa toimimisesta,
esiintyjien tarpeiden ja teknisten vaatimuksien tuntemisesta, sekä yleisesti tapahtumatuotannosta
lasketaan eduksi, muttei ole välttämätöntä. Tehtävään haetaan yksin.

 

Markkinointivastaava

Markkinointitiimin vetäjänä olet vastuussa tapahtuman näkyvyydestä ja imagosta, joka erottaa
Pikkulaskiaisen ammattimaisuudellaan muista opiskelijatapahtumista. Suunnittelet tapahtuman
markkinoinnin kokonaisuudessaan AD:n ja kokoamanne tiimin kanssa. Käytännössä käsialaasi on
tapahtumaan kirjallinen ulosanti somekanavia, verkkosivua, Googlea ja painomateriaaleja
hyödyntäen. Olet kunnianhimoinen visionääri ja keksit mitä kutkuttavampia
markkinointitempauksia ennennäkemättömän näkyvyyden saavuttamiseksi. Kokemus vastaavista
tehtävistä auttaa tehtävässä menestymistä, muttei ole välttämätöntä. Tehtävään haetaan yksin.

 

Art Director

Olet vastuussa tapahtuman visuaalisesta puolesta, joka on olennainen osa ammattimaisen brändin
rakentamista. Tavoitteenasi on viedä tapahtuman visuaalinen ilme Suomen tunnetuimpien
festivaalien tasolle. Tätä tavoitetta toteutat yhdessä markkinointivastaavan ja koko
markkinointitiimin kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa haalarimerkkien, Facebook bannerin,
approkartan, sekä somekanavien kuvasisällön suunnittelua ja toteutusta. Tehtävä vaatii visuaalista
silmää ja erilaisten työkalujen, kuten Photoshopin käytön hallintaa. Ennen kaikkea tehtävä
kuitenkin vaatii kekseliäisyyttä ja halua tehdä jotain ennenäkemätöntä! Kokemus vastaavista
tehtävistä luetaan eduksi, muttei ole välttämätöntä. Tehtävään haetaan yksin.

 

Mäkivastaavat

Mäkitiimin vetäjinä olette vastuussa Pikkulaskiaisen uniikista osasta, mäkitapahtumasta.
Tehtävänne on toteuttaa yksi talven suurimmista ulkoilmatapahtumista, joka esittäytyy
kävijöilleen ikimuistoisena ja yhteistyökumppaneilleen ammattimaisena kokonaisuutena.
Käytännössä vastaatte mäkitapahtuman ja toritoimiston erilaisista hankinnoista, ohjelmasta,
aluesuunnittelusta, lupa-asioista sekä logistiikasta. Monipuolinen tehtävä vaatii kokonaisuuksien
hallintaa, tehokkuutta ja kykyä ideoida paineen alla ratkaisuja miltei tyhjästä. Kokemus
tapahtumajärjestämisestä lasketaan eduksi, muttei ole välttämätöntä. Tehtävään haetaan pareittain.

 

Lipunmyyntivastaava

Lipunmyynnin vastaavana tehtävänäsi on organisoida tapahtuman lipunmyynti, lippujen vaihto ja
toritoimisto. Käytännössä tämä tarkoittaa fyysisen, verkko- ja ryhmälipunmyynnin organisointia,
lipun vaihdon tehokasta toteutusta, sekä torialueen puitteiden ja viihtyvyyden varmistamista.
Tehtävä vaatii tarkkuutta, huolellisuutta sekä organisointikykyä. Kokemus
tapahtumajärjestämisestä lasketaan eduksi, muttei ole välttämätöntä. Tehtävään haetaan yksin.

 

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavana olet vastuussa tapahtuman rahoituksesta ja imagosta. Käytännössä tämä
tarkoittaa B2B-myyntiä näkyvyyden vastineeksi. Tavoitteenasi on saada suuria
yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat laadukasta, kävijöitä kiinnostavaa sisältöä tapahtumalle.
Tehtävässäsi teet tiivistä yhteistyötä paitsi Pikkulaskiaisen tuotantotiimin kanssa, myös Turun KY:n
myyntipäällikön ja CORE:n kanssa. Myyntihenkisyys, nokkeluus ja nälkä auttavat ehdottomasti
tässä tehtävässä. Aiempi kokemus yritysmyynnistä ja yrityssuhteista lasketaan eduksi, muttei ole
välttämätön. Tehtävään haetaan yksin.

 

Controller

Controllerina hoidat Pikkulaskiaisen budjetoinnin, kirjanpidon ja juoksevat talousasiat.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laskut hoituvat ajallaan, kulut kohdistetaan oikeille
projektin osille, kirjanpito täsmää, eivätkä yksittäiset pähkähullut hankinnat horjuta projektin
taloutta. Tehtävä vaatii tarkkuutta ja on oiva mahdollisuus päästä hyödyntämään laskentatoimen
kurssien oppeja käytännössä. Työ painottuu keväälle 2019, mutta muiden tiiminvetäjien tavoin
controller osallistuu tapahtuman luovaan kehittämiseen jo kesästä alkaen. Hyvät Excel-taidot ja
projektin tuntemus katsotaan eduksi, mutta aiempaa kokemusta taloushallinnon tehtävistä ei
vaadita. Tehtävään haetaan yksin.