Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry on myöntänyt kevään 2017 kandistipendit ansioituneille kandintekijöille.

Turun KY myöntää kandistipendit jatkaen entisen Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan Tuki ry:n perinnettä stipendien jakamisesta Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Yhdistyksen hallitus päättää stipendien myöntämisestä. Stipendejä jaetaan Turun kauppakorkeakoulun kanditutkielmaryhmien parhaille töille lukukausittain. Paras työ kanditutkielmaryhmässä määritetään ryhmän ohjaajan esityksestä. Ensisijaisena kriteerinä käytetään kanditutkielmasta saatua arvosanaa. Mikäli ensisijainen kriteeri ei luo eroja ryhmän jäsenten välille, voi ohjaaja toissijaisena kriteerinä halutessaan käyttää esimerkiksi tutkielmaryhmätyöskentelyn arviointia.

Keväällä 2017 jaettiin kandiohjaajien esityksestä stipendit neljälletoista ansioituneelle kandintekijälle. Turun KY onnittelee!

Kandistipendin saivat:

Rebekka Arvo
Mari Lemponen
Valtteri Mäkilä
Oskari Rintala
Ossi Rahkia
Sanni Tirkkonen
Heidi Ussa
Liisa Rinne
Nastassia Kisialiova
Jussi Mikkonen
Iida Tapio
Anni Järvinen
Ilkka Laustola