Turun KY:n vuosijuhlaviikon avajaisissa sekä vuosijuhlissa jaettiin useita huomionosoituksia ansioituneille henkilöille kiitokseksi heidän tekemästään työstä Turun KY:llä ja sen hyväksi.

Hopeisia ansiomerkkejä myönnettiin vuonna 2017 yhteensä 58 kappaletta seuraaville henkilöille:

Linda Hotti
Vilma Jaanto
Iines Pusa
Meri Tuuli Laaksonen
Anna Matikainen
Ida Laitoniemi
Wilma Nissilä
Mona Ernola
Saara Gratschev
Tiia Johansson
Inari Syrjänen
Kristina Vienola
Mónica Seppänen
Iines Honkavaara
Henri Mäkivirta
Tiina Määttä
Emilia Rantala
Joona Uusitalo
Kristiina Palviainen
Juuli Laine
Venla Kokkomäki
Mikko Sjöblom
Marianne Vihervuori
Ilkka Laustola
Tuulia Kuusinen
Laura Ruohola
Matti Sahko
Jennika Lietzen
Iida Lassila
Heidi Ussa
Nella Merisaari
Olli Siitonen
Nicolas Salmelin
Mia Paul
Karri Kilpeläinen
Tuulia Kailajärvi
Roope Rantanen
Julia Fesiuk
Niklas Peltonen
Yrjö Ylönen
Elina Äijö
Ville Tynys
Albert Koski
Ville Selkee
Jussi Mäkelä
Nicole Mäkineste
Julia Lintunen
Henrik Orpo
Anni Routila
Aleksanteri Palo
Mikko Peltola
Marjut Soininen
Eero Mört
Charlotte Minogue
Mikael Durand
Emmi Haavisto
Meeri Hannula

Vuosijuhlien cocktail-tilaisuudessa jaettiin kolme yhdistyksen standaaria kiitokseksi  yhteistyöstä Black Swansille, Terhikki Saarelle ja Redtalemedialle. Kuntanauhoja jaettiin myös yksi kappale, Emma Bowlesille.

Samassa tilaisuudessa jaettiin myös kultaiset ansiomerkit seuraaville henkilöille:

Miika Tiainen
Tuulia Valaja
Emmi Vilkanen
Samuli Salo
Niko Nauholz
Maria Tyynelä
Salla Maijala
Maria Helle
Juuso Mykkänen
Kristian Raitio
Eveliina Mauno
Karoliina Rajala
Lauri Lehtonen
Ville Kaukonen
Erno Korpela
Lasse Viitanen
Veli-Matti Keskipoikela
Viivi-Anna Päivölä

Pääjuhlassa vuorossa oli vielä kunnianauhojen, kultaisten kunniamerkkien sekä kultaisen taskumatin jakaminen.

Kunnianauhat:

Riku Hietarinta
Paula Peltomaa
Otto Rouhiainen
Jesse Huovinen
Ilona Häsänen
Santeri Kangas

Kultainen kunniamerkki:

Ann-Sofie Leimu

Kultaisen taskumatin sai Samuli Salo!

Onnittelut vielä kerran kaikille huomionosoitusten saajille!