Edarivaalit 2017

TSE-Lista

TSE-lista on TYYn edustajistossa vaikuttava poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä, joka koostuu Turun KY:läisistä, PorKyläisistä sekä T-klubilaisista toimien kuitenkin itsenäisesti. Kaudella 2016-2017 TSE-listalla on kahdeksan edaattoria, mikä tekee siitä edustajiston suurimman yksittäisen ryhmän. TSE-lista muodostaa vaalirenkaan yhdessä Ryhmän Lexin (oikeustieteiden opiskelijat) ja TYY Terveeksi (lääketieteen opiskelijat) kanssa. Renkaalla on yhteensä 18 paikkaa 41-paikkaisessa edustajistossa. Edustajiston kokousasiakirjat ym. löydät täältä.

Emmi Vilkanen

Lue lisää

Emmi Vilkanen, n. vuosikurssi. Pääaine markkinointi, elämän suunta hukassa kuin avaimet vujujen jälkeen.

Vanhan TuKY-listan varaedaattorina olin mukana suunnittelemassa TSE-listan tämän vaalikauden pääteemoja, ja itselleni keskeinen ja tärkeä niistä oli erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi. Teema on minulle henkilökohtaisella tasolla hyvin läheinen, ja olenkin puhunut opiskelijoiden jaksamisesta ja mielenterveydestä avoimesti tuoden omia kokemuksiani ja näkemyksiäni esille. Edarivaalit tarjoavat mitä parhaimman mahdollisuuden nostaa teemaa uudelleen keskusteluun entistä vahvemmin.

Muita itselleni tärkeitä aihealueita ovat laadukkaan koulutuksen turvaaminen, innostavien opetusmetodien kehittäminen ja opiskelijoiden edun turvaaminen. Aiempaa edunvalvontakokemusta minulla on varaedaattorina toimimisen lisäksi muun muassa TuKYn edunvalvontajaostosta ja TSE:n innostava oppiminen –työryhmästä. Vaikka en montaa edarikokousta ole ehtinyt opiskeluaikanani istua, olen silti aktiivisesti osallistunut listamme toimintaan ja muuhun edunvalvontaan parantaakseni meidän kaikkien mahdollisuuksia laadukkaaseen ja tasapainoiseen opiskeluaikaan – tähän aion pyrkiä jatkossakin.

Ajatuksiani ja havaintojani voi lukea säännöllisen epäsäännöllisesti myös KYlisteestä – uusimmasta numerosta löytyy esimerksiksi kolumnini valintakoeuudistuksesta ja sen tuomasta epävarmuuden uhasta.

Juuso Makkonen

Lue lisää

Petronella Toikkanen

Lue lisää

Eveliina Mauno

Lue lisää

.

Henri Zhang

Lue lisää

Kolmannen vuoden opiskelija, jolle tärkeitä teemoja on opiskelijoiden jaksaminen ja kansainvälisyyden edistäminen yliopistolla. Lisäksi koen tärkeänä, että ylioppilaskuntamme talous on kestävällä pohjalle nyt ja tulevaisuuden opiskelijoita ajatellen.

Kristian Raitio

Lue lisää

Juho Törhönen

Lue lisää

Miika Tiainen

Lue lisää

Hei! Haluatko kokeneen ehdokkaan, joka tietää ja tuntee toiminnan sekä vaikuttamisen tavat? Tässäpä sellainen! Kahden hallitusvuoden seurauksena väitän tuntevani TYYn toiminnan, tulevaisuudensuunnat ja kehittämistarpeet varsin hyvin. Minulle tärkeitä teemoja ovat opiskelijoiden hyvinvointi ja sen edistäminen yliopiston rakenteiden kautta, ylioppilaskunta poikkitieteellisen yhteisöllisyyden mahdollistajana sekä toimintatavoiltaan ja päätöksenteoltaan rohkea ja inspiroiva sekä varma, vakaa ja ennustettava TYY.

Heidi Olkkola

Lue lisää

Olen Heidi, ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Minulle kaikista tärkeintä on opiskelijoiden hyvinvointi; oli se sitten fyysistä, henkistä tai sosiaalista. Kyseinen teema on haluttu tänä vuonna nostaa yhdeksi tärkeimmistä, ja voin ehdottomasti seistä tämän ajatuksen takana. Haluankin kampanjoinnissani korostaa, että tarkoitukseni on saada mahdollisimman monen Teidän ääni kuuluviin, ja olla avoin kaikenlaiselle kehitykselle. Kiitos kun äänestät.

Jesse Huovinen

Lue lisää

Olen kuudennen vuosikurssin kokenut kaikissa liemissä keitetty TYY-konkari. Tutuksi on tullut niin edustajiston toiminta, TYYn hallitus, taloustoimikunnan puheenjohtajuus ja yliopiston hallitus. Minulta löytyykin vankkaa kokemusta ja näkemystä opetuksen ja ylioppilaskunnan kehittämiseen.

Tärkeitä teemojani ovat opetuksen ohjauksen kehittäminen ja järkevä taloudenpito ylioppilaskunnassa. Monet opiskelijat tarvitsevat enemmän esimerkiksi uraohjausta, joka on yliopistossamme varsin lapsen kengissä. Vastaavasti ylioppilaskunta laittaa rahaa mielestäni sellaisiin kohteisiin, jotka eivät juurikaan tuota lisäarvoa Turun opiskelijoiden hyvinvoinnin tai opiskeluedellytysten parantamiseksi. Yksi esimerkki tästä on mielestäni Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyys (OLL).

Nikolas Rawlins

Lue lisää

Paula Peltomaa

Lue lisää

Paula Peltomaa 5vsk. Pääaineena tietojärjestelmätiede, sivuaineet johtaminen ja organisointi, kestävä kehitys sekä tulevaisuudentutkimus. Hakemassa edariin jatkamaan kolmannelle kaudelle edunvalvonnan vietyä sydämen jo pupusyksynä 2013. Nykyisin toimin TSE-listan vararyhmäpuheenjohtajana, eli yhteydenpitoa meidän omiin edaattoreihin sekä muihin ryhmäläisiin. Ensi kaudelle haen vielä, sillä ylioppilaskunta ei koskaan ole valmis. Tule juttelemaan, niin kerron mielelläni miten tämä tehdään!

Johanna Malin

Lue lisää

Hei,

olen Johanna Malin, TuKYn toiminnalle omistautunut toisen vuosikurssin opiskelija, joka haluaisi laajentaa osaamistaan myös TYYn tarjoamiin tehtäviin. Haluaisin edustajistossa erityisesti edistää opiskelijoiden hyvinvointia ohjaamalla resursseja vähemmän tärkeistä menoeristä edistämään sitä, etteivät opiskelijat palaisi loppuun jo heti opiskelunsa alkumetreillä. Burn out ei ole cool!

.

Nelli Kauma

Lue lisää

Jaakko Turto

Lue lisää

Hei! Mä oon Jaakko ja varmastikin oot mut viimisen kahden vuoden aikana nähnyt koulun käytävillä joskus, jos oot siellä itse pyörinyt. Nyt edarivaaleissa äänestämällä voi mua alkaa näkemään edustajiston kokouksissakin. Itelle tärkeimmät asiat mitä ajaisin, on vastuullinen rahankäyttö. Pakolla kerättyä rahaa ei tulisi jakaa kaikenlaisiin höpöhöpö-juttuihin.

Iina Lappalainen

Lue lisää

 

 

Eeva Mustakallio

Lue lisää

Jasper Saarinen

Lue lisää

Jonatan Jarkia

Lue lisää

Terkkui Porista! Olen kolmannen vuoden markkinoinnin opiskelija ja yksi kolmesta Porin yksikköä edustavasta TSE-listan ehdokkaasta. Minulla on muutamaan vuoteen ehtinyt kehittyä jo varsin pitkä tausta vaikuttamisesta opiskelijoiden edunvalvonnassa. Nykyisessä toimessani Porin Kylterit ry:n hallituksen puheenjohtajana olen saanut edunvalvonnassa runsaasti syventävää kokemusta niin paikallisella, kuin myös kansallisella tasolla. TYY:n edustajistossa haluan ajaa yhdistyksen järkevän varainkäytön lisäksi erityisesti filiaalien, kuten Porin yksikön, opiskelijoiden asemaa ja oikeuksia yhtäläisiin mahdollisuuksiin hyödyntää TYY:n jäsenyyden etuja ja palveluita. Suurimmat epäkohdat filiaaleissa liittyvät kv-palveluiden ja rekrytointipalveluiden kehittämiseen. Turun yliopisto tulee ajatella koko Lounais-Suomen talousalueen toimijana, ja haluaisinkin tuoda esille alueen tarjoamia mahdollisuuksia TYY:n toimintaan aiempaa monipuolisemmin.

Juho Vahala

Lue lisää

Olen Juho Vahala, kolmannen vuoden kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopiskelija. Minulle tärkeitä teemoja vaaleissa ovat TYY:n järkevän taloudenpidon painottaminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen kehittäminen.

Leevi Korhonen

Lue lisää

Iines Pusa

Lue lisää

Olen Iines Pusa, kolmannen vuosikurssin opiskelija kauppiksesta, alunperin kotoisin Helsingistä. Kokemusta yliopiston aktiivitoiminnasta löytyy laidasta laitaan, on tullut oltua mukana niin Turun KY:n hallituksessa, NESUssa, koulumme kansainvälisen liiketoiminnan ainejärjestössä, ContactExpo-rekrytointimessujen tiimissä ja perustamassa kauppiksen ensimmäistä tyttöjen fudisjoukkuetta. Edarin toiminta on aina kiinnostanut minua ja koen, että minulla on siellä annettavaa. Edarissa ajetaan meille kaikille erittäin tärkeitä asioita ja haluan olla vaikuttamassa niihin, ajamassa opiskelijoiden etuja. Tärkeitä asioita, joihin halusin vaikuttaa, olisi erityisesti opiskelijoiden kuunteleminen, miten opiskelijat kokevat asiat. Opiskelijoiden jaksaminen on erittäin tärkeää, siitä täytyy pitää jatkuvasti huolta. Olisi tärkeää pohtia, miten opiskelijoiden jaksamista koulussa voitaisiin parantaa. Edarissa tehdään erittäin tärkeää työtä ja kokisin, että olisi tärkeää saada toimintaa näkyvämmäksi. Usein kuulee ihmisten miettivän, että mitä edarissa tehdään. Kokisin myös erittäin tärkeäksi kielten alkeiden opetuksen kouluissa. Osa kielten alkeiskursseista ei mielestäni aja asiaa, joka kurssilla pitäisi olla. Alkeiskursseilla opetellaan heti alan sanastoa, mutta ei esimerkiksi mitään perusasioita, joiden ympärille kielitaito olisi hyvä rakentaa. Kielten alkeiskursseilla pitäisi antaa vahva kielipohja, ja jatkokursseilla keskityttäisiin sitten alan sanastoon.

Martti Kahra

Lue lisää

Roope Rantanen

Lue lisää

Saara Sahinoja

Lue lisää

Tuulia Kuusinen

Lue lisää

Sofia Utriainen

Lue lisää

Riku Hietarinta

Lue lisää

Timi Lantela

Lue lisää

Sandra Saranpää

Lue lisää

Eveliina Nygrén

Lue lisää
Toisen vuoden markkinoinnin opiskelija, sydäntä lähellä opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi sekä edunvalvonnan tehostaminen tuomalla opiskelijoille enemmän vaikutusmahdollisuuksia.

Meri Sievä

Lue lisää

Tuomas Pigg

Lue lisää

Rikhard Perttilä

Lue lisää

Hei! Olen Rikhard Perttilä, 21-vuotias ensimmäisen vuoden kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija Turun kauppakorkeasta. Olen mielestäni avoin ja positiivinen persoona, jolta ei vauhti lopu kesken. Haluan olla mukana kehittämässä TYY:n toimintaa poikkitieteellisemmäksi, ja nimenomaan yrittäjähenkeä korostaen. Minulle tärkeää on myös opiskelijoiden jaksaminen ja hyvinvointi, autetaan yhdessä toisiamme!

Santeri Kangas

Lue lisää

Sofia Valvee

Lue lisää

Olen turkulainen 21-vuotias kauppatieteiden kv-pupu. Vapaa-ajan suosikkejani ovat kaikki urheilu telinevoimistelusta salitreeniin, sienestys mökillä ja matkustus: viimeisimpinä valloituksinani Indonesian sademetsät ja kuukauden mittainen Interrail Euroopassa. Löysin kiinnostukseni kansainvälistä liiketoimintaa kohtaan, opiskellessani Tukholmassa Global Management -nimisessä opinto-ohjelmassa — edustajistossa haluaisinkin korostaa kansainvälistymisen merkitystä ja puhua monipuolisten vaihtokohteiden puolesta.

Laura Vähäsaari

Lue lisää
Kuudes vuosi rullaa jo, mutta opiskelijaedunvalvonta kiinnostaa yhä. Opiskelujeni aikana olen kiinnittänyt huomiota erityisesti opiskelijoiden jaksamisen tasoon. Mikäli tulen valituksi edariin, aion olla mukana varmistamassa, että opiskelijoiden mielenterveys, jaksaminen ja hyvinvointi ovat asioita, joiden kohentamiseksi kehitetään uusia keinoja.

Helmer Haapala

Lue lisää

Morjes! Olen Helmer, ensimmäisen vuosikurssin opiskelija ja innokas poikkitieteellisyyden puolestapuhuja. TYY:n edustajistossa haluan ennen kaikkea ajaa yliopistomme yhteisöllisyyttä ja ainejärjestöjen välistä yhteistyötä. Työelämässä samoihin projektitöihin osallistuu niin sosiologeja, kauppatieteilijöitä kuin teekkareitakin, joten miksei näin olisi myös opiskeluaikana? Poikkitieteelliset kontaktit avaavat täysin uusia mahdollisuuksia laajentaa omaa osaamispohjaa ja tuovat parhaimmillaan elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Solja Kontu

Lue lisää

Kalle Kahanpää

Lue lisää
Olen aktiivisesti monenlaisessa toiminnassa mukana oleva ensimmäisen vuoden opiskelija ja koen tärkeäksi päästä mukaan vaikuttamaan asioihin, jotka ovat sekä yliopistomme että itseni kannalta merkityksellisiä.
Keskeisinä vaaliteemoinani ovat omasta historiastani kumpuavat kansainvälisyys ja vaihto-opiskelijoiden asema: TYY:n tulisi entistä aktiivisemmin pyrkiä integroimaan kansainvälisiä opiskelijoita niin yliopistomaailmaan kuin työelämäänkin.
Kansainvälisillä opiskelijoilla on meille enemmän annettavaa kuin uskommekaan – annetaan heille mahdollisuus!

Noel Snygg

Lue lisää

Linda Martin

Lue lisää

Aatu Melanen

Lue lisää

Meitsi on Aatu Melanen, ensimmäisen vuosikurssin opiskelija ja mun intressi on lisätä yrittäjyyttä. Yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa ja siksipä sitä pitää korostaa yliopisto-opinnoissa yhä enemmän mm. lisäämällä tiedekuntien välistä yhteistyötä.

Lauri Lehtinen

Lue lisää

Emmi Hämäläinen

Lue lisää

Saara Gratschev

Lue lisää

Hei, olen 22-vuotias kauppatieteiden ylioppilas Turun kauppakorkeakoulusta. Olen toiminut Turun KY:n järjestötoiminnassa aktiivisesti mukana aina pupu-syksystä alkaen. Olen ollut mukana niin Aktiiva ry:n – laskentatoimen, yritysjuridiikan ja rahoituksen ainejärjestön hallituksessa, kv-tutorina sekä nyt viimeisimpänä Turun KY:n hallituksen kansainvälisten asioiden vastaavana. Turun KY:n hallituksessa toimiessani olenkin oppinut niin yleisesti vaikuttamisesta ja päätöksenteosta, koulutuspolitiikasta sekä kansainvälisistä asioista TYYn tasolla. Haluan myös tulevaisuudessa olla vaikuttamassa ja antamassa oman panokseni meidän kaikkien opiskelijoiden puolesta. Järkevä taloudenpito, Tylkkäri, kehitysyhteistyö sekä kansainväliset asiat ovat teemoja, joihin haluan erityisesti TYYssä vaikuttaa ja kehittää. Olisinkin peloton TSE-listan edustaja TYYn edustajistossa, joka ei kaihda tuoda uusia näkökulmia esiin ja haastaa vallitsevia.

Matias Heikola

Lue lisää

Eemil Säynäslahti

Lue lisää

Olen 20-vuotias toisen vuosikurssin toimitusketjujen johtamisen pääaineopiskelija Turun kauppakorkeakoulusta.

Näissä edustajistovaaleissa minulle erityisen tärkeää on yrittäjyyden edistäminen ylioppilaskunnan ja yliopiston toiminnassa. Turun yliopisto markkinoi itseään ”Yrittäjyysyliopistona”, vaikka todellisuus tämän väitteen takana on huteraakin huterampi. Toisaalta yrittäjyys ja yritysyhteistyö tulee nousemaan lähivuosina yhä tärkeämmäksi osaksi ylioppilaskunnan rahoituspohjaa. Ennen kaikkea yrittäjyys tuo kuitenkin yhteen eri alojen osaajia joka puolelta yliopistoa ja edistää näin erinomaisesti poikkitieteellistä osaamista ja vuorovaikutusta.

Yksin ei kannata yrittää ja yrittäjyys kannattaa aina!

Kiia Rouhelo

Lue lisää

Hellurei! Olen Kiia, 20-vuotias toisen vuosikurssin opiskelija Turun kauppakorkeakoulusta. Tähän asti olen puuhastellut TuKYn Ulkoasiainjaostossa aka Ulkkiksessa sekä KY-Kasinossa ja Pikkulaskiaistiimissä. Nyt haluan kantaa korteni kekoon TSE-listan edustajistovaaliehdokkaana. Pidän tärkeänä, että edustajistossa nostetaan esille opiskelijoiden hyvinvoinnin ja jaksamisen teemat. Lisäksi startup-toiminnan mahdollisuuksien luominen Turun yliopistossa kaipaa entistä enemmän huomiota, olemmehan kuitenkin profiloituneet yrittäjyysyliopistona.

Venla Kokkomäki

Lue lisää

Elias Nousiainen

Lue lisää
Pieni, pyöreä, espoolainen. Ääni Eliakselle on ääni Turun KY:lle. Vaaliteemani:
1. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys historiaan!
2. Tylkkäri veks – lehti pelkästään verkkoon!
3. Kauppiksen infopisteelle piste eli parempaa palvelua ja tukea opiskelijoille. 🙂

Meeri Hannula

Lue lisää

Taneli Hukkanen

Lue lisää

Joona Uusitalo

Lue lisää

TSE:n käytävillä minut kuullaan kaukaa kenties raikuvasta naurusta, mutta kokouksissa hulvattoman hekottelun sekaan mahtuu väkevästi argumentoitu ja harkittu asialinja. Kokemusta vaikuttamisesta on hyvin nuoresta asti. Tällä hetkellä olen kotikaupungin kaupunginhallituksessa, TuKYn hallituksessa sekä TSE:n johtokunnan varahallopedi. Edustajistoon lähden kärkiteemoinani koulutuspolitiikka ja opiskelijoiden edunvalvonta. Mielestäni TYY:n rohkean tulevaisuusvisioinnin esteenä ei saa olla liika kiintyminen aikansa ajaneihin toimintamuotoihin.

Inari Syrjänen

Lue lisää

Oula Huttunen

Lue lisää

Otto Elomäki

Lue lisää

Olen 20-vuotias ensimmäisen vuosikurssin opiskelija Naantalista. Minua on aina kiinnostanut edunvalvonta, ja siksi päätin hakea edustajistoon. Olen toiminut lukiossa opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana. Lukiossa edustin opiskelijoita henkilökunnan kokouksissa ja olin jäsen IT-palveluiden kehittämistyöryhmässä. Olen myös ollut Suomen Lukiolaisten Liiton Lounais-Suomen piirin hallituksessa kaksi vuotta.

Pääteemojani ovat:

  1. Järkevä taloudenpito
  • Meidän pitää tarkastella kriittisesti kaikkia kulueriä, jotta saadaan budjetti tasapainotettua.
  • Lisää tuloja on mahdollista saada yritysyhteistyöllä, jota ylioppilaskunta tekee erittäin vähän tällä hetkellä. Tästä kertyvät varat tulee käyttää jäsenmaksun alentamiseen.
  1. Pakkojäsenyyden poistaminen tai ilmainen jäsenyys
  • Ylioppilaskuntaan kuuluminen tulee olla vapaaehtoista tai ilmaista opiskelijoille.
  • Ylioppilaskunnan tulee varautua muutokseen sekä taloudellisesti että toimintojen ja rakenteiden osalta.
  1. Yhteistyöllä eteenpäin
  • Jo ensimmäisten yliopistokuukausien aikana olen huomannut vastakkainasettelua yliopiston sisällä eri tiedekuntien ja yksiköiden välillä. Ylioppilaskunta opiskelijoita yhdistävänä toimielimenä on avainasemassa tämän ongelman ratkaisemisessa.

Monica Seppänen

Lue lisää

Iira Silvendoin

Lue lisää

Hei! Olen Iira, 4. vuosikurssilainen, opiskelija-aktiivina myöhäisherännäinen, jonka toinen jalka on jo työelämässä, mutta sydän vielä vahvasti opiskelijaelämässä. Haen edariin, koska haluan tehdä jotain yhteistä tärkeää ja itselle merkittävää.

Itselleni läheisiä teemoja edarivaaleissa on tietysti #järkevätalous, mutta pehmeiden arvojen kauppislaisena framille nousee ykkösenä hyvinvointi ja jaksaminen opinnoissa. Burn out ei todellakaan ole cool ja tämä on kulttuurinmuutos, jonka haluaisin ylioppilaskunnassa ja etenkin kauppakorkeassa nähdä. Meillä on jo enemmän ja vähemmän mahdollisuuksia saada apua, mutta ensisijainen ongelma ei olekaan ratkaisuissa vaan ajatusmaailmassa. Opinnoissa jaksamiseen liittyy myös kiinteästi opintosuunnitelmat – haluaisin, että jokaisella olisi mahdollista luoda ja saada tukea omanlaisen ja entistä joustavamman opintopolun suunnitteluun. Lisäksi koen, että yrittäjyyden tulisi näkyä vahvemmin TYYssä. Tämä voisi konkretisoitua esimerkiksi poikkitieteellisen innovoinnin mahdollistamisena ja yritysyhteistyön lisäämisenä osana järjestöavustusten saantiehtoja.

Emilia Rantanen

Lue lisää